«Дякую університетській громаді за стійкість, мужність, громадянську позицію, патріотизм»


27 січня 2023
25 січня в Центральноукраїнському національному технічному університеті відбулися збори трудового колективу, під час яких ректор ЦНТУ Володимир Кропівний звітував про виконання умов ректорського контракту за 2022 календарний рік, перший в історії університету рік повномасштабної війни...

25 січня в Центральноукраїнському національному технічному університеті відбулися збори трудового колективу, під час яких ректор ЦНТУ Володимир Кропівний звітував про виконання умов ректорського контракту за 2022 календарний рік, перший в історії університету рік повномасштабної війни. У повному обсязі звіт представлено на сайті нашого навчального закладу в розділі «Публічна інформація», нижче – деякі тези виступу: про роботу в умовах воєнного стану, суттєву економію енергоресурсів, вступну кампанію, прихисток переселенців, підготовку до англомовного навчання та інше.

Збори колективу проходили, так би мовити, на трьох локаціях. Дві локації фізичні: зала Вченої ради та аудиторія №3, одна локація – віртуальна: відео-конференція на платформі Zoom.

«2022 рік для нас всіх був надзвичайно складним у всіх відношеннях, – зазначив ректор Центральноукраїнського національного технічного університету, професор Володимир Кропівний. – Ми вперше працювали в умовах повномасштабної збройної агресії Російської Федерації, в умовах воєнного стану, повітряних тривог, в умовах різкого обмеження фінансування та енергоресурсів, і продовжуємо працювати в таких умовах. Війна докорінним чином змінила наше життя, роботу нашого університету, нам часто доводилось вишукувати якісь нестандартні рішення. Головний підсумок минулого року такий, що, незважаючи на всі безпрецедентні виклики 2022 року, університет вистояв!

Я щиро дякую університетській громаді за стійкість, мужність, свідому громадянську позицію, патріотизм. В цих надзвичайно складних умовах ми зробили все, що могли…»

Щорічний звіт ректора ЦНТУ, який містить інформацію про виконання визначених контрактом цільових показників діяльності закладу вищої освіти (KPI керівника закладу вищої освіти), розміщено на сайті університету в публічному доступі.

Зокрема, у своєму звіті ректор Володимир Кропівний повідомив про характеристики навчального закладу.

Підготовка здобувачів освіти в Центральноукраїнському національному технічному університеті здійснюється:

за 24-ма спеціальностями та 26-ма освітніми програмами за бакалаврським рівнем вищої освіти (з них акредитовано 23 ОП);

за 21-єю спеціальністю та 33-ма освітньо-професійними програмами магістерського рівня вищої освіти (з них акредитовано 32 ОПП);

за вісьма освітньо-науковими програмами рівня PhD (доктор філософії).

Протягом 2022 року акредитацію Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти успішно пройшли вісім освітніх та освітньо-професійних програм ЦНТУ. На березень-квітень 2023 року запланована акредитація ще двох програм.

Станом на 31 грудня 2022 року Центральноукраїнському національному технічному університеті навчався 4421 здобувач вищої освіти (ще майже 1500 здобувачів сумарно навчається у відокремлених структурних підрозділах ЦНТУ: Кропивницькому фаховому інженерному коледжі та Світловодському фаховому політехнічному коледжі). Це один з найвищих показників за останні роки.

Серед студентів ЦНТУ: 545 учасників АТО/ООС, військовослужбовців; 86 дітей учасників бойових дій; 42 внутрішньо переміщені особи.

За результатами багатомісячної вступної кампанії 2022 року здобувачами освіти ЦНТУ стали 2182 особи (в 2021 році – 1297 особи, майже вдвічі менше).

Весняний семестр 2021/2022 навчального року розпочався в ЦНТУ згідно графіку, проте вже 24 лютого навчання було перервано початком повномасштабного вторгнення. 14 березня навчання відновилось у дистанційному режимі.

Як зазначає Володимир Кропівний, в ЦНТУ працює створений в лютому минулого року оперативний штаб керування життєдіяльністю університету. Протягом березня, квітня, травня університет працював без яких-небудь збоїв. За цей період кількість навчальних матеріалів на порталі дистанційної освіти ЦНТУ виросла на 22%.

Як тільки в університеті було облаштовано підвали-укриття, навчальний заклад повернувся до очного навчання. Осінній семестр 2022/2023 навчального року ЦНТУ провів у змішаному форматі навчання, максимально використовуючи в теплі місяці року офлайн-заняття.

За 2022 календарний рік ще 33 викладачі Центральноукраїнського національного технічного університету отримали дипломи/сертифікати, що підтверджують В2 рівень володіння англійською мовою. Тепер відповідний рівень мають 83 науково-педагогічних працівника ЦНТУ (рівно третина від загального складу НПП навчального закладу).

На платформі дистанційної освіти ЦНТУ вже підготовлено та розміщено 46 освітніх курсів англійською мовою, в університеті триває підготовка англомовних освітніх програм. В 2023 році планується започаткувати англомовну освітню програму зі спеціальності «Менеджмент», далі мають бути створені освітні програми англійською мовою з будівництва, ІТ, енергетики тощо.

Станом на початок 2023 року 87,6% науково-педагогічного персоналу ЦНТУ мають наукові ступені і звання. Кадрова політика адміністрації університету забезпечила омолодження усіх ланок навчального закладу. На сьогодні середній вік проректорів складає 52 роки; деканів факультетів – близько 56 років; завідувачів кафедр – майже 51 рік.

В Центральноукраїнському національному технічному університеті зараз функціонує 13 наукових шкіл. Крім цього, в 2022 році наукові дослідження в університеті виконувались за двома держбюджетними темами.

Протягом минулого року на базі нашого навчального закладу проведено 14 наукових конференцій, 10 з яких – міжнародні, а також студентська міжнародна олімпіада з програмування, обласний конкурс 3D-моделювання та друку тощо.

Станом на грудень 2022 року представники ЦНТУ мають 435 публікацій у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus (310 публікацій) або Web of Science (125). Це на 60 публікацій (майже 14%) більше, ніж за рік до того.

Індекс Гірша цитувань публікацій представників ЦНТУ протягом 2022 року виріс з 10 до 13 одиниць.

В 2022 році представниками ЦНТУ подано до «Українського інституту інтелектуальної власності» 31 заявку на можливі винаходи, одержано 25 позитивних рішень та 25 патентів на корисну модель.

За кількістю отриманих патентів, згідного відповідного рейтингу закладів вищої освіти України від Центру міжнародних проектів «Євроосвіта», ЦНТУ в 2022 році посів 10 місце (в 2021 році – 22 місце).

У загальнонаціональному рейтингу «ТОП-200 Україна» Центральноукраїнський національний технічний університет посів 96-те місце (в 2021 – 107 місце).

У рейтингу Webometrics Центральноукраїнський національний технічний університет посідає 93 місце серед закладів вищої освіти України.

У Консолідованому рейтингу українських закладів вищої освіти за 2022 рік, який включає рейтинг «ТОП-200 Україна», показники публікацій у виданнях бази Scopus та бали ЗНО вступників на контракт, ЦНТУ посів 126-127 місце (в 2021 році – 159 місце).

Свою міжнародну діяльність Центральноукраїнський національний технічний університет здійснює відповідно 45-ти договорам про співробітництво із зарубіжними закладами, установами та організаціями.

Протягом минулого року навіть під час воєнного стану 87 науково-педагогічних працівника ЦНТУ взяли участь в програмах міжнародної академічної мобільності (фактично, кожен третій викладач університету).

З лютого 2022 року викладачі та студенти ЦНТУ та коледжів активізували волонтерську діяльність на різних рівнях. Зокрема, на базі кафедри експлуатації та ремонту машин викладачі та студенти на волонтерських засадах відновили декілька автомобілів для Збройних Сил України. Восени у університеті тривала всеукраїнська благодійна акція «Смілива гривня».

З лютого по квітень 2022 року гуртожитки ЦНТУ безкоштовно прийняли 2614 переселенців, які евакуювались з зони бойових дій та проїжджали через наше місто. На тривалий час в гуртожитках університету оселилось 118 внутрішньо переміщених осіб.

Війна суттєво вплинула на фінансовий стан університету. На період воєнного стану Уряд тимчасово призупинив фінансування закладів освіти за формулою на основі показників їх освітньої, наукової та міжнародної діяльності. У квітні 2022 року відбувся секвестр видатків бюджету. Внаслідок цих двох подій ЦНТУ недоотримав майже 17,5 млн. гривень від запланованого фінансування.

Видатки на зарплату та нарахування на заробітну плату разом з видатками на оплату комунальних послуг разом становлять 97% (!!!) бюджету загального фонду ЦНТУ (87% та 10%, відповідно).

Наявні кошти використовувались виключно на забезпечення діяльності університету.

Завдяки заходам із економії споживання теплової енергії та електроенергії, витрати на оплату комунальних послуг в 2022 році виявились на 4 млн. гривень меншими, ніж за 2021 рік (зокрема, витрати на опалення зменшено на 24%).

Станом на 31 грудня 2022 року в Центральноукраїнському національному технічному університеті відсутні кредиторські заборгованості з виплати заробітної плати та оплати комунальних послуг.

Свій звіт ректор ЦНТУ Володимир Кропівний підсумував переліком основних завдань університету на 2023 рік. Головна задача – забезпечення стабільної роботи в умовах воєнного стану, вчасно та ефективно реагувати на виклики часу. Також увага концентруватиметься на зміцненні фінансового стану навчального закладу; підвищенні якості підготовки здобувачів освіти; на посиленні профорієнтаційної роботи, посиленні позицій університету в рейтингах; підготовці до викладання англійською мовою; розвитку матеріальної бази; економії енергоресурсів тощо.

Заслухавши звіт Володимира Кропівного, збори колективу Центральноукраїнського національного технічного університету проголосували за схвалення звіту, відзначивши виконання ректором умов контракту, положень Статуту і Колективного договору університету. Наступний етап – звіт ректора щодо виконання умов контракту безпосередньо у Міністерстві освіти і науки України.

Підготував Олександр Виноградов