Збірник «Наукові праці КНТУ. Економічні науки» подорожує світом


13 грудня 2016
До свого 15-річчя фаховий збірник наукових праць Центральноукраїнського (Кіровоградського) національного технічного університету «…Економічні науки» отримав грандіозний подарунок: протягом листопада цей збірник було включено одразу до трьох міжнародних наукометричних баз: Ulrich's Periodicals Directory (США), ResearchBib (Японія) та Central and Eastern European Online Library (Німеччина).

До свого 15-річчя фаховий збірник наукових праць Центральноукраїнського (Кіровоградського) національного технічного університету «…Економічні науки» отримав грандіозний подарунок: протягом листопада цей збірник було включено одразу до трьох міжнародних наукометричних баз: Ulrich's Periodicals Directory (США), ResearchBib (Японія) та Central and Eastern European Online Library (Німеччина).

Збірник «Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки» видається з 2001 року, практично одразу збірник отримав від Міністерства освіти і науки України статус фахового наукового видання, тобто такого, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Станом на вересень 2016 року, збірник КНТУ «…Економічні науки» посів 66 місце серед більш ніж 300 фахових видань України, згідно рейтингу «Бібліометрика української науки» наукових періодичних видань, що мають бібліометричні профілі (це рейтингування проводилося за п’ятирічним індексом Гірша в системі Google Scholar).

Зараз збірник виходить на більш високий рівень, адже наявність видання у закордонних наукометричних базах Ulrich's Periodicals Directory, ResearchBib та Central and Eastern European Online Library означатиме те, що тепер статті збірника будуть індексуватися при запитах десятків тисяч науковців усього світу – користувачів цих наукометричних баз.

Для довідки: Ulrich's Periodicals Directory – передплатний каталог американського видавництва Bowker. Є найбільшою міжнародною базою даних, яка описує світовий потік періодичних видань за усіма тематичними напрямками.

ResearchBib (Academic Resource Index) – міжнародна мультидисциплінарна база даних наукових журналів, яка включає в себе описи журналів більше 5400 видавців.

Central and Eastern European Online Library – електронний ресурс академічних журналів та книг із гуманітарних та соціальних наук про Центральну та Східну Європу, а також із країн Центральної та Східної Європи.

Наявність в вищому навчальному закладі фахового наукового збірника, – а наш університет видає три фахових збірника: «…Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація»; «…Економічні науки»; «…Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин», – вже само по собі свідчить про те, що навчальний заклад має достатню кількість викладачів-науковців високого рангу, які здатні забезпечити рецензування і редагування саме фахового, а не просто звичайного наукового збірника.

«В Україні існує обмежена кількість фахових наукових збірників, що відповідають вимогам Міністерства освіти і науки, публікації в яких «зараховуються» при захисті кандидатської чи докторської дисертації, – розповідає проректор із наукової роботи ЦНТУ, професор Олександр Левченко. – Наявність в університеті спецради (спецрад) із захисту дисертацій, аспірантури, фахових наукових збірників – це відповідні маркери наукового рівня цього навчального закладу, які свідчать про високу кваліфікацію науковців, що працюють в університеті.

Для того, щоб видавати фаховий науковий збірник і стільки часу підтримувати його на високому рівні, необхідно мати склад редакційної колегії, який буде забезпечувати належний рівень статей перед публікацією, у тому числі, рецензувати наукові статті іноземними мовами. Це дуже відповідальна робота і головного редактора наукового збірника «…Економічні науки», і секретарів за тематичними напрямами. В нашому університеті є визнані наукові школи з економіки праці, з аудиту, бухгалтерського обліку, з напряму національна економіка тощо. Тому те, що ми отримуємо статті для публікації у збірнику з усіх куточків України а також з-за кордону, свідчить, що наш збірник розглядається науковцями інших університетів як такий, в якому вони хотіли б опублікувати результати своїх досліджень. Але в сучасному науковому світі мати фаховий збірник вже замало. Потрібно виходити на більш високий рівень – закордонні наукометричні бази».

Як розповіла головний редактор збірника «Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки», завкафедрою аудиту та оподаткування ЦНТУ (КНТУ), професор Наталія Шалімова, знадобилося більше двох років на те, щоб «пробитися» до вищезазначених наукометричних баз. Загалом, робота з підвищення рівня та рейтингу збірника проводилася завжди, від моменту його реєстрації та першого випуску (в 2001-14 роках головним редактором збірника «…Економічні науки» був професор Леонід Фільштейнприм.), проте останні два роки тривав інтенсивний процес приведення у відповідність вимогам, необхідним для включення збірника нашого університету до наукометричних баз Ulrich's Periodicals Directory, ResearchBib та Central and Eastern European Online Library. Вимоги, за великим рахунком, прості: високий рівень публікацій та їхня цікавість науковому світу.

«Збірник «Наукові праці КНТУ. Економічні науки», згідно реєстрації, підтримує три робочі мови: українська, російська і англійська, – говорить професор Наталія Шалімова. – Відповідно, наша редколегія, яка за вимогами закордонних наукометричних баз на 30% відсотків складається із фахівців зарубіжних країн, в змозі забезпечити рецензування наукових статей трьома мовами. Також за останні два роки ми майже вдвічі збільшили частку англомовних публікацій збірника.

Технічно внесення статей збірника «…Економічні науки» до наукометричних баз здійснюється наступним чином. По-перше, кожен випуск збірника розміщується в форматі .pdf на власному сайті в домені університету та постатейно в репозитарії ЦНТУ. Алгоритми бази Ulrich's Periodicals Directory автоматично «підтягують» до себе статті нашого збірника, а до двох інших наукометричних баз статті збірника вносимо ми самі, так як редакція збірника отримала адміністративні права доступу із функцією наповнення відповідного профілю в базі.

Звісно, статті подаються мовою оригіналу (про що зазначається окремо), але одночасно ми додаємо розширену анотацію англійською та основну інформацію про авторів. В разі, якщо науковець з-за кордону прочитає анотацію і зацікавиться публікацією, він може взяти оригінал статті і перекласти тією мовою, яка йому потрібна.

Наш збірник – журнал відкритого доступу, прочитати та скачати статті може кожен, кому вони потрібні. До речі, оскільки тепер збірник знаходиться у міжнародних наукометричних базах та доступний для перегляду багатьом тисячам науковців в усьому світі, зростає відповідальність редколегії при відборі статей для збірника та при перевірці публікацій на плагіат, високий науковий рівень і значимість результатів наукових досліджень.

Ми поставили собі за мету занести до баз ResearchBib та Central and Eastern European Online Library статті усіх збірників «Наукові праці КНТУ. Економічні науки» за 15 років. Оскільки для кожної статті треба зробити опис, анотацію, вибрати ключові слова, цей процес триватиме певний час, але, сподіваюсь, за кілька місяців ми упораємось.

Окремо хотілося би відзначити велику роботу із оформлення, технічного супроводження та адміністрування електронної версії збірника в мережі Інтернет, яку проводить технічний секретар збірника «…Економічні науки» Владислава Будулатій. Завдяки їй матеріали швидко з’являються на сайті нашого наукового збірника, в університетському репозитарії та, відповідно, в наукометричних базах».

Як запевняють представники редколегії збірника «Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки», включення збірника до міжнародних наукометричних баз стане гарним стимулом продовжувати роботу із інтеграції видання до закордонного науково-видавничого простору.

«Коли ми запрошуватимемо професорів із європейських країн друкуватися у нашому збірнику, вони, перш за все, перевірять, до яких наукометричних баз входить цей збірник, і зроблять відповідні висновки, – говорить проректор ЦНТУ із наукової роботи, професор Олександр Левченко, заступник головного редактора наукового збірника «…Економічні науки» за напрямом «Економіка та менеджмент». – Якщо збірник індексується декількома наукометричними базами, які, до того ж, займають провідні позиції у науковому середовищі, це означатиме, що публікація в такому виданні широко розійдеться світом. Для науковців це дуже важливо. Тому ми, безумовно, продовжимо працювати над тим, щоб збірник «Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки» було включено до якомога більшого числа наукометричних баз».

До речі, оскільки зовсім не складно спрогнозувати підвищення інтересу науковців з України щодо їхніх публікацій у збірнику «Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки», редакційна колегія не виключає можливості збільшити, в разі необхідності, обсяг видання чи періодичність видання. Але при цьому незмінним залишаються вищезазначені ключові умови публікацій статей у збірнику: надані матеріали повинні бути якісними та цікавими науковій спільноті.

Підготував Олександр Виноградов