«День науки»-2023 в ЦНТУ: наукові конференції


26 квітня 2023
Наприкінці минулого тижня в Центральноукраїнському національному технічному університеті відбулись традиційні весняні наукові та профорієнтаційно-інформаційні заходи: «День відкритих дверей» та «День науки».

Наприкінці минулого тижня в Центральноукраїнському національному технічному університеті відбулись традиційні весняні наукові та профорієнтаційно-інформаційні заходи: «День відкритих дверей» та «День науки».

Фоторепортаж з «Дня відкритих дверей»: експозиції кафедр ЦНТУ, Кропивницького інженерного фахового коледжу ЦНТУ тощо можна переглянути на Facebook-сторінці ЦНТУ.

Також протягом 20-21 квітня в рамках університетського «Дня науки» пройшли LVІІ науково-технічна конференція здобувачів вищої освіти ЦНТУ (20 тематичних секцій); LІV науково-технічна конференція викладачів, аспірантів та співробітників ЦНТУ (20 тематичних секцій); VІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна безпека та комп’ютерні технології»; Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки та підприємництва в умовах викликів і загроз» та Всеукраїнська науково-практична конференція «Досягнення та перспективи галузі виробництва, переробки і зберігання сільськогосподарської продукції».

Свої наукові доповіді для конференції «Актуальні проблеми економіки та підприємництва в умовах викликів і загроз» надали представники університетів, підприємств, банківських установ з Києва, Львова, Харкова, Івано-Франківська, Херсону, Хмельницького, Кам’янець-Подільського, Кропивницького.

На конференції виступили проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків ЦНТУ, професор Олександр Левченко; декан економічного факультету ЦНТУ, професор Наталія Шалімова; завкафедрою економіки та підприємництва ЦНТУ, професор Володимир Зайченко. Також необхідно відзначити виступи професора Тараса Васильціва (ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України, Львів); професора Марини Семикіної (кафедра економіки та підприємництва ЦНТУ); доцента Михайла Рутинського (кафедра економіки та підприємництва ЦНТУ); Анастасії Немненко (асистентки кафедри економіки та підприємництва ЦНТУ); аспіранта Гліба Куликова; здобувачки вищої освіти бакалаврського рівня Софії Краснікової-Колосової.

Доповіді учасників конференції «Актуальні проблеми економіки та підприємництва в умовах викликів і загроз» охоплювали наступні теми: «Діагностика гостроти актуальних проблем економіки та підприємств в Україні»; «Шляхи відновлення ефективності діяльності підприємств та організацій»; «Напрями розбудови економіки регіонів України»; «Збереження та розвиток людського потенціалу»; «Пріоритети інвестиційної та інноваційної політики в умовах викликів та загроз»; «Економічна безпека підприємств та її регулювання»; «Соціальна відповідальність бізнесу та держави»; «Стратегічні перспективи готельно-ресторанної індустрії України».

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна безпека та комп’ютерні технології», що тривала на базі кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення ЦНТУ, була присвячена актуальним напрямкам розвитку інформаційних технологій в Україні та світі, таким, як: інформаційна безпека держави, суспільства та особистості; програмування та інформаційно-комунікаційні технології; інформаційні технології в економіці, медицині та освіті тощо.

В ході Всеукраїнської науково-практичної конференції «Досягнення та перспективи галузі виробництва, переробки і зберігання сільськогосподарської продукції» (яка відбулась на базі кафедри сільськогосподарського машинобудування ЦНТУ) було представлено 26 доповідей науковців і здобувачів вищої освіти з Центральноукраїнського національного технічного університету, Луцького національного технічного університету, Миколаївського національного аграрного університету, Інституту механіки та автоматики агропромислового виробництва НААН, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Полтавського державного аграрного університету, Уманського національного університету садівництва і Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

За результатами наукових конференцій, що мали місце в Центральноукраїнському національному технічному університеті на «День науки», будо видано електронні збірники тез доповідей та матеріалів конференцій.

За інформацією Методично-організаційного відділу ЦНТУ