Опановуючи наукометричні бази

Бібліотекарі КНТУ організували для викладачів університету семінар по методології роботи з наукометричними базами даних, як всесвітніми: Web of Science, Scopus, Google Scholar, так і вітчизняними: «Український індекс наукового цитування» та «Бібліометрика української науки».

Відкриваючи семінар, участь у якому взяло більше 50 викладачів усіх кафедр університету, проректор з наукової роботи КНТУ Олександр Левченко ще раз наголосив на необхідності посилити роботу щодо представлення науковців нашого навчального закладу в наукометричних базах. Оскільки існує пряма залежність між кількістю публікацій у наукових виданнях, які індексуються наукометричними базами, кількістю цитувань таких публікацій та рейтингами науковців, вищих навчальних закладів. Відповідно, рейтинги відомих наукометричних баз є важливим інструментом при налагоджені співпраці з іншими вченими, іншими університетами, у тому числі, закордонними. Наявність публікацій у таких виданнях підтверджує високий якісний рівень досліджень науковців, а посилання на публікацію показує, наскільки праця є потрібною науковому суспільству та сприяє вирішенню як теоретичних, так і науково-практичних питань. За словами Олександра Левченко, в університеті планується внести зміни у процедуру визначення рейтингів кафедр КНТУ та доповнити критерії атестації, зокрема, щодо наявності публікацій саме у тих наукових виданнях, які індексуються Scopus, Web of Science.

Директор бібліотеки КНТУ Вікторія Євміна розповіла викладачам про основи роботи з наукометричною базою Web of Science (до речі, станом на літо 2014 року в цій базі знаходилось 19 публікацій вчених нашого університету): як знаходити видання, що індексуються WoS, як використовувати інструменти пошуку статей та цитувань різних авторів, та інше. Також Вікторія Вікторівна розказала про дві вітчизняні наукометричні бази, які створюються з метою моніторингу суб’єктів наукової діяльності України: «Український індекс наукового цитування» (http://uincit.uran.ua) та «Бібліометрика української науки» (http://www.nbuviap.gov.ua). Система «Бібліометрика української науки» створена в жовтні 2014 року фахівцями Національної бібліотеки України імені В. Вернадського на базі джерел інформації Google Scholar, Scopus, Web of Science, РІНЦ – «Російський індекс наукового цитування». У цій системі індексуються майже всі українські наукові журнали, тоді як у Scopus – лише 40. Українські наукометричні ресурси дозволяють вести пошук за науковими організаціями, продивлятись рейтинги українських вчених за регіонами і галузями знань, переглянути аналітичну інформацію про індивідуальні показники публікаційної активності учених, показники цитованості їх робіт та ключові наукометричні показники тощо.

Бібліограф Олена Найдьонова провела інформаційну презентацію наукометричної бази Google Scholar (Google Академія). На відміну від Scopus, WoS ця база є безкоштовною, отже – більш доступною. Google Scholar дозволяє проводити пошук документації та користуватися онлайн-бібліотеками, відстежувати рецензовані статті, дисертації, книги, реферати, матеріали конференцій та іншу наукову літературу. Також за допомогою «Академії» Google викладачі мають можливість поширювати через власні профілі навчальні матеріали, необхідні при дистанційному навчанні студентів.

Підготував Олександр Виноградов.

Матеріал опубліковано в газеті «Студентський вісник» №№11-12 за 2014 рік. Повністю «Студентський вісник» у форматі .pdf можна переглянути у відповідній рубриці на сайті КНТУ.