Курс на ефективність в енергетиці

Дві кафедри факультету автоматики та енергетики Кіровоградського національного технічного університету: кафедра «Електротехнічні системи та енергетичний менеджмент» і кафедра «Автоматизація виробничих процесів» виступили організаторами Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми енергоефективності та автоматизації в промисловості та сільському господарстві».

Питання ефективного використання енергоресурсів, економії енергоресурсів в наш час не просто важливі, а подібні питанню життя або смерті економіки, країни взагалі. Тому, на думку соорганізатора конференції, завідувача кафедри «Електротехнічні системи та енергетичний менеджмент», професора Петра Плєшкова, теми енергоефективності та енергозбереження мають бути закладеними вже в робочі програми підготовки фахівців відповідного профілю.

Під час відкриття конференції «Проблеми енергоефективності та автоматизації в промисловості та сільському господарстві» заступник голови оргкомітету, проректор КНТУ з наукової роботи, професор Олександр Левченко привітав делегації науковців з Києва, Львова, Кривого Рогу, Кременчука, які знайшли можливості завітати на цю конференцію, та побажав її учасникам плідних і конструктивних творчих дискусій.

Окрім науковців і викладачів Кіровоградського національного технічного університету, участь у роботі конференції взяли представники Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, Національного університету «Львівська політехніка», Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», Національного університету біоресурсів і природокористування України, ДВНЗ «Криворізький національний університет».

Для гостей з інших міст професор Петро Плєшков розповів про історію створення кафедри «Електротехнічні системи та енергетичний менеджмент», про умови підготовки на кафедрі фахівців за спеціальностями «Електротехнічні системи електроспоживання» і «Енергетичний менеджмент» (зупинившись на особливостях цілеспрямованої підготовки спеціалістів для енергетичних підприємств Кіровоградщини) та співпрацю кафедри з провідним підприємством даної галузі в регіоні ПАТ «Кіровоградобленерго».

Як зазначає Петро Плєшков, на кафедрі ЕТС та ЕМ створено центр з енергозбереження і енергетичного консалтингу для потреб нашого регіону. Діє сертифікована лабораторія енергоаудиту, а на кафедрі працюють викладачі – сертифіковані енергоаудитори. Майже десять років спеціалізована група викладачів кафедри працює над питаннями енергодосліджень для закладів бюджетної сфери Кіровоградщини (школи, лікарні, технікуми, коледжі, держустанови), виконуючи роботи з енергетичного аудиту, розрахунків переходу на альтернативні види палива тощо. Для міської влади Кіровограда науковці кафедри розробляють програми з моніторингу енерговикористання, проводять комплексні енергоаудити. Тобто, потенціал кафедри «Електротехнічні системи та енергетичний менеджмент» при вирішені актуальних питань енергоефективності та енергозбереження чималий.

В перерві між пленарним засіданням та засіданнях за секціями гостей конференції провели екскурсією по кафедрах «Електротехнічні системи та енергетичний менеджмент» і «Автоматизація виробничих процесів», та продемонстрували лабораторії, створені за допомогою ПАТ «Кіровоградобленерго». Як розповів директор з питань охорони праці «Кіровоградобленерго» Сергій Балаклєєнко (випускник нашого навчального закладу), співпраця між підприємством та університетом триває вже років 25. КНТУ готує фахівців, які потім прийдуть на роботу до «Обленерго», діючі працівники підприємства мають можливість отримати в університеті профільну спеціальність або другу вищу освіту. Зі свого боку, «Кіровоградобленерго» допомагає поліпшити умови практичної підготовки студентів: оснащає сучасним обладнанням лабораторії, цього року підприємство реконструювало та оновило полігон на території КНТУ – підстанцію 35/10. «Кіровоградобленерго» бере на практику студентів кафедри з першого по п’ятий курс, допомагає з реальною тематикою курсових проектів і дипломних робіт.

Робота конференції продовжилась на тематичних секціях: «Проблеми енергоефективності в електро та теплотехнологічних системах», «Електромагнітна сумісність електрообладнання», «Енергетичний аудит та енергоменеджмент», «Автоматизація керування складними багатовимірними об’єктами та процесами», «Інформаційні технології в задачах керування».

Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми енергоефективності та автоматизації в промисловості та сільському господарстві» видано у вигляді електронного збірника, який розміщено у відповідному розділі на сайті КНТУ. Крім цього, у січні 2016 року результати конференції будуть відображені у фаховому виданні «Збірник наукових праць КНТУ: Техніка в с/г виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація».

Підготував Олександр Виноградов