промова декана факультету сільгоспмашинобудування василя сало з нагоди 50-річчя фсгм

Центральноукраїнський національний
технічний університет

Українська English


Промова декана факультету сільгоспмашинобудування Василя Сало з нагоди 50-річчя ФСГМ

У п’ятницю, 9-го червня факультет сільськогосподарського машинобудування Центральноукраїнського національного технічного університету святкував 50 років від дня свого заснування. Під час святкової церемонії на честь ювілею ФСГМ до гостей із вітальним словом звернувся декан факультету сільськогосподарського машинобудування ЦНТУ, професор Василь Сало.

– Факультет сільськогосподарського машинобудування офіційно був сформований 9 червня 1967 року згідно з наказом №327 одночасно зі створенням Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування. На той час місто Кіровоград і завод «Червона зірка» були одним із найбільш крупних в Радянському Союзі центром з виготовлення сільськогосподарської техніки. Тому, цілком передбачуване створення саме в нашому місті бази сільськогосподарського машинобудування, існування якої без великої кількості кваліфікованих спеціалістів не уявлялось можливим. Для вирішення даної задачі у місті Кіровоград спочатку була відкрита філія Харківського політехнічного інституту, а потім, у 1964 році, уряд УРСР прийняв постанову про переведення до нашого обласного центру кафедри сільськогосподарського машинобудування ХПІ, яка була і залишається базовою випускаючою кафедрою нашого факультету.

Організаційними питаннями по створенню структури майбутнього факультету займався доцент (в майбутньому – професор), заслужений винахідник України Петро Васильович Сисолін, який, по праву, мабуть, і став першим деканом факультету (1966-1968). Спадкоємцями започаткованої ним справи – керівниками факультету в різні роки були: доцент Леонід Дмитрович Тураєв (1968-1969), доцент Іван Спиридонович Булгаков (1969-1980), доцент Анатолій Васильович Галико (1981-1983), доцент Кузьма Дмитрович Матвєєв (1983-2002). Кожен з них зробив вагомий внесок у становлення та розвиток факультету, як повноцінної структурної одиниці вищого навчального закладу, відомої і визнаної не тільки в Україні, а й далеко за кордоном в десятках країн світу.

Базовою спеціальністю факультету була спеціальність «Сільськогосподарські машини». На факультеті навчалися більшість майбутніх інженерів-конструкторів всіх без виключення заводів Радянського Союзу, які виготовляли сільськогосподарську техніку, більшість працівників науково-дослідних установ даного спрямування. Контингент студентів не обмежувався представниками республік Радянського Союзу, науку конструювання сільськогосподарських машин вивчали молоді люди з дев'ятнадцяти країн Африки, Східної Європи, Азії, Південної Америки.

На певних етапах функціонування до складу факультету входили різні кафедри. Своєї нинішньої структури факультет набув в середині 90-х років минулого століття. Саме в цей час економіка області відчула нагальну потребу в фахівцях для агропромислового комплексу, екологах. На виклик часу науковці факультету відгукнулися відкриттям спеціальностей «Агрономія», «Механізація сільського господарства», «Екологія та охорона навколишнього середовища», згодом – спеціальності «Обладнання переробних та харчових виробництв». Ініціатором відкриття нових спеціальностей був Василь Олександрович Кондратець – на той час ректор інституту, а основний тягар організаційних заходів по відкриттю конкретних спеціальностей припав на плечі декана факультету сільськогосподарського машинобудування, доцента Кузьми Дмитровича Матвєєва та професора Петра Андрійовича Коваленко.

На даний час до складу факультету входять чотири кафедри – три випускаючих: «Сільськогосподарського машинобудування», «Загального землеробства», «Екології та охорони навколишнього середовища» та загальноосвітня кафедра іноземних мов.

Колектив факультету має всі можливості для всебічного розвитку особистості в громадській, політичній, науковій, культурній чи спортивній діяльності. Викладачі та співробітники факультету є багаторазовими переможцями загальноуніверситетських спартакіад «Здоров’я». Студентська молодь з задоволенням удосконалює свою майстерність в гуртках художньої самодіяльності, набуває досвіду управління в студентських радах університету, факультету, профспілкових організаціях, займається науковою та винахідницькою роботою. Щорічно наші студенти посідають призові місця в студентських олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт, які проводяться в різних університетах країни.

Головним завданням колективу факультету залишаться підготовка висококваліфікованих фахівців, що неможливо забезпечити без належної організації наукової та навчально-методичної роботи. Здобутки колективу факультету на даних теренах наступні: опубліковано 55 підручників і навчальних посібників; 45 наукових монографій; понад 5 тисяч наукових статей та тез доповідей в Україні і за кордоном; отримано 750 патентів на винаходи та корисні моделі.

За рядом спеціальностей факультету в університеті функціонує докторантура і аспірантура. Понад 50 випускників факультету захистили кандидатські, п’ятеро – докторські дисертації.

Сфери наукових інтересів науковців факультету досить широкі: це створення нових форм і засобів охорони довкілля, розробка сучасних технологій виробництва та переробки продукції рослинництва, розробка нових та удосконалення існуючих конструкцій сільськогосподарських машин, окремих вузлів і робочих органів. Ще за радянських часів практично в кожній моделі посівної техніки, яку випускала «Червона зірка», були наявні елементи конструкції чи вузли, які розроблялися чи безпосередньо викладачами та випускниками кафедр факультету, чи за їхньої участі. Ця традиція зберігається і на даний час, але з певних причин змінюються підприємства-партнери факультету. Хай там що, а на полях агропромислових підприємств України працює біля десяти марок та більше 15 моделей машин для обробітку ґрунту, подрібнення рослинних решток, внесення добрив, прямої сівби зернових культур, зерноочисних та інших машини, розроблених науковцями факультету та впроваджених в виробництво на різних підприємствах.

В останні десятиріччя студенти факультету отримали можливість проходити закордонні стажування на підприємствах Франції, Англії, Бельгії, Голландії, Німеччини, США, Канади, Данії та інших країн. На долю студентів факультету припадає близько 70% закордонних стажувань в університеті. Існує можливість після отримання у нашому університеті диплома бакалавра продовжувати навчання в провідних вузах країн Євросоюзу. Одним із прикладів успішної роботи за даним напрямом є наш випускник за спеціальністю машини та обладнання сільськогосподарського виробництва Андрій Іванович Яцкул, який закінчив магістратуру у Франції, захистив дисертацію і продовжив роботу на викладацькій посаді. Стажування за кордоном відкривають перед студентами нові можливості ефективного вивчення іноземних мов, ознайомлення та оволодіння сучасними технологіями виробництва та експлуатації машин, вирощування сільськогосподарських рослин, переробки та зберігання продукції рослинництва та тваринництва, самостійно оцінити перспективи євроінтеграційного курсу країни.

Але головним здобутком факультету є наші випускники. За 50 років професорсько-викладацьким складом за участі співробітників факультету підготовлено 6008 спеціалістів та магістрів. Шеститисячний випускник захистив магістерську кваліфікаційну роботу 21 січня 2017 року на кафедрі сільськогосподарського машинобудування за спеціальністю «Механізація сільського господарства». Ювілейним випускником став студент групи ПМ 15М Андрій Володимирович Дунаєвський, який працює за профілем отриманої спеціальності у Вінницькій області.

Традиційно наші випускники продовжували трудову діяльність на підприємствах сільськогосподарського машинобудування, де займали більшість керівних посад на виробництві в конструкторських бюро, на дослідних станціях. З відкриттям нових спеціальностей сфера діяльності випускників ФСГМ розширилась, і вони активно почали займатися аграрним бізнесом, створювати спільні з закордонними партнерами підприємства по забезпеченню сільськогосподарського виробництва посівним матеріалом, засобами захисту рослин, технікою тощо. Багато випускників присвятили своє життя науковій та викладацькій діяльності. Зокрема, доктори наук, професори Анатолій Іванович Бойко та Леонід Володимирович Аніскевич очолюють кафедри структурних одиниць Національної академії України.

Викладачі-куратори академічних груп вбачають свою задачу не тільки в передачі молодій людині запасу знань, необхідних для виконання суто професійних обов'язків, а й у формуванні свідомого громадянина, патріота своєї країни. З початком російської агресії багато випускників і студентів факультету вступили до лав Збройних сил України та захищають нашу Батьківщину. Серед них: Сергій Володимирович Маруденко, Роман Григорович Чорний та інші, чиї заслуги не залишилися поза увагою керівництва країни.

Вагомі успіхи мають і випускники факультету, які займаються громадською та політичною діяльністю. Багато з них працювали і працюють на керівних посадах районного, міського та обласного рівня, на виборних посадах: мерами міст, депутатами районних, міських обласних рад та Верховної Ради України. Як приклад, випускник кафедри загального землеробства 1997 року Сергій Анатолійович Кузьменко (народний депутат України сьомого скликання) на даний час очолює Кіровоградську обласну державну адміністрацію.

Професорсько-викладацький склад, співробітники і студенти із вдячністю і глибокою пошаною ставляться до працівників факультету, які закінчили свою активну професійну діяльність і пішли на заслужений відпочинок. Пам'ятаємо і цінуємо вклад в розвиток факультету наших вчителів, колег і співробітників, які нажаль уже пішли з життя.

Особливу вдячність висловлюємо випускникам, які, незважаючи на зайнятість, пов'язану із виконанням своїх посадових та професійних обов'язків, не забували про університет, факультет, рідну кафедру, підтримували зв'язки із викладачами, співпрацювали, допомагали морально і матеріально. Як результат, завдяки їхній підтримці і спонсорській допомозі стало можливим проведення урочистих заходів з нагоди 50-ти річного ювілею факультету сільськогосподарського машинобудування.

Сподіваюся, що попереду нас чекає мир, злагода і нові здобутки!

Повністю фотоальбом святкової церемонії з нагоди 50-річчя факультету сільськогосподарського машинобудування ЦНТУ можна переглянути на сторінці університету у соціальній мережі «Фейсбук».

 


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії: (0522) 55-93-13, 39-04-67
Телефон університетської довідкової служби: (0522) 55-92-66
© 2018 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.