підготовка кадрів вищої кваліфікації

Центрально український національний
технічний університет

Українська EnglishПІДГОТОВКА КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

В Центральноукраїнському національному технічному університеті надаються додаткові освітні послуги, а саме:

прийом кандидатських іспитів;

організація,підготовка, проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук, доктора наук та доктора філософії.

Вартість послуг в 2021 році становить:
1. Прийом кандидатських іспитів:

- зі спеціальності 2133,00 грн.

2. Підготовка та проведення захисту дисертації на здобуття наукового ступеня:

- кандидата наук 9936,00 грн.;

- доктора наук 12186,00 грн.

05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 16.05.2016 р. №515 у Центральноукраїнському національному технічному університеті відкрита спеціалізована вчена рада Д 23.073.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва» строком на 2 роки.

Голова спеціалізованої вченої ради: доктор технічних наук, професор, член-кор. НААН України, ректор університеру Черновол Михайло Іванович, спеціальність 05.05.11.

Заступник голови: доктор технічних наук, професор, декан факультету сільськогосподарського машинобудування Сало Василь Михайлович, спеціальність 05.05.11.

Вчений секретар: кандидат технічних наук, професор кафедри автоматизації виробничих процесів Каліч Віктор Михайлович, спеціальність 05.05.11. E-mail: vmk54@yandex.ru

Контактні телефони для довідок: 0522-390-420; 050-341-01-94

05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти»
05.13.07 «Автоматизація процесів керування»

За наказом Міністерства освіти і науки України №241 від 09.03.2016 р. в Центральноукраїнському національному технічному університеті відкрита спеціалізована вчена рада К 23.073.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями: 05.03.01 – «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти», 05.03.07 – «Процеси фізико-технічної обробки», 05.13.07 – «Автоматизація процесів керування» строком на 2 роки.

Голова спеціалізованої вченої ради: доктор технічних наук, професор, Павленко Іван Іванович, спеціальність 05.03.01.

Заступник голови: доктор технічних наук, професор, Осадчий Сергій Іванович, спеціальність 05.13.07.

Вчений секретар: кандидат технічних наук, доцент, Дідик Олександр Костянтинович, спеціальність 05.13.07.

08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»
08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика»

За наказом Міністерства освіти і науки України №1081 від 29.09.2014 р. у Центральноукраїнському національному технічному університеті відкрита спеціалізована вчена рада К 23.073.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» та 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» строком на 2 роки.

Голова спеціалізованої вченої ради: доктор економічних наук, професор, проректор Левченко Олександр Миколайович, спеціальність 08.00.03.

Заступник голови: доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та організації виробництва Семикіна Марина Валентинівна, спеціальність 08.00.07.

Вчений секретар: кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри аудиту та оподаткування Магопець Олена Анатоліївна, спеціальність 08.00.07. E-mail: k2307303kntu@kntu.kr.ua

Контактні телефони для довідок: 0522-390-457; 050-293-46-81.

Докторантура

В Центральноукраїнському національному технічному університеті здійснюється підготовка докторів наук зі спеціальностей:
05.13.07 «Автоматизація процесів керування»
05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»
08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика».

Договір про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук за очною (денною) формою навчання в докторантурі Центральноукраїнського національного технічного університету за державним замовленням

Контактні телефони для довідок: 0522–55-10-49; 050 648 80 13


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії:
т. (0522) 55-93-13
т./viber +380950785900
т.+380966013370
e-mail: pk_kntu@ukr.net

Адреса: пр. Університетський,8
Проїзд маршрутними таксі № 150, 113, 116-А, 284-A, 274
до зупинки "Університет".
Наше розташування
Телефон університетської довідкової служби:
(0522) 55-92-66

© 2022 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.