рада молодих вчених

Центрально український національний
технічний університет

Українська EnglishРАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХГолова РМВ
Пашинський Микола Вікторович
канд. техн. наук,
доцент кафедри будівельних,
дорожніх машин і будівництва

Заступник голови РМВ
Андрощук Ілона Олександрівна
кандидат економічних наук
доцент кафедри Економіки,
менеджменту та комерційної діяльності

Секретар РМВ
Щербина Кирил Костянтинович
кандидат технічних наук,
доцент кафедри
металорізальних верстатів та систем

ПРЕМIЇ ТА СТИПЕНДIЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМIНIСТРАЦIЇ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТИПЕНДIЇ КАБIНЕТУ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЗДОБУТТЯ СТИПЕНДIЙ КАБIНЕТУ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

ПОДIЛ СТИПЕНДIЙ КАБIНЕТУ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ НАУКОВИМ УСТАНОВАМ, ОРГАНIЗАЦIЯМ I ВИЩИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДАМ

РОЗМIР ЩОМIСЯЧНОЇ СТИПЕНДIЇ ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ НА 2023 РIК

IМЕННI СТИПЕНДIЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ДЛЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ - ДОКТОРIВ НАУК

ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ПРО IМЕННI СТИПЕНДIЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ДЛЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ - ДОКТОРIВ НАУК

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕМIЮ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

IНСТРУКЦIЯ ПРО ПОРЯДОК ВИСУНЕННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТIВ РОБIТ, ЯКI ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ УЧАСТI У КОНКУРСI ЗI ЗДОБУТТЯ ПРЕМIЙ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

IНФОРМАЦIЯ ДЛЯ ЛАУРЕАТIВ ПРЕМIЇ ПРЕЗИДЕНТА

ПОТОЧНИЙ РОЗГЛЯД РОБIТ (ПРЕМIЯ ПРЕЗИДЕНТА)

НАУКОВI ФАХОВI ВИДАННЯ

УКРАЇНСЬКI НАУКОВI ЖУРНАЛИ У SCOPUS ТА WEB OF SCIENCE

РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ МОН

Запрошення на міжнародне стажування

Всеукраїнські онлайн-курси Prometheus

Міжнародні онлайн-курси Coursera

Програма iменi Фулбрайта в Українi

Положення про раду молодих учених«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії:
т. (0522) 55-93-13
т./viber +380950785900
т.+380966013370
e-mail: pk_kntu@ukr.net

Адреса: пр. Університетський,8
Проїзд маршрутними таксі № 150, 113, 116-А, 284-A, 274
до зупинки "Університет".
Наше розташування
Телефон університетської довідкової служби:
(0522) 55-92-66

© 2022 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.