наукові гуртки здобувачів вищої освіти

Центрально український національний
технічний університет

Українська EnglishНаукові гуртки здобувачів вищої освіти

Положення про наукові гуртки здобувачів вищої освіти, науково-технічні гуртки та наукові проблемні групи ЦНТУ

Науковий гурток

Кафедра

Науковий керівник

Положення

Студентський науково-технічний гурток здобувачів вищої освіти «Конструювання машин та споруд» Деталей машин та прикладної механіки канд. техн. наук, доцент Ю. Невдаха, канд. техн. наук, доцент В. Пукалов
Студентський лінгво-краєзнавчий науковий гурток «EnglishAcrossCultures» Іноземних мов канд. пед. наук, доцент С. Щербина
Науково-технічний гурток здобувачів вищої освіти Сільськогосподарського машинобудування канд. техн. наук, доцент В. Дейкун
Науково-економічний гурток «Маркетолог» Економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики канд. техн. наук, доцент С. Романчук
Науково-економічний гурток «Банкір» Фінансів, банківської справи та страхування канд. екон. наук, доцент В. Подплєтній
Науково-економічний гурток «Банківський аналітик» Фінансів, банківської справи та страхування канд. екон. наук, доцент В. Кравченко
Наукова проблемна група здобувачів вищої освіти Економіки та підприємництва канд. екон. наук, доцент Н. Сисоліна
Науково-технічний гурток «Адаптивні технології в ливарному виробництві Матеріалознавства та ливарного виробництва канд. техн. наук, доцент С. Конончук, канд. техн. наук, доцент О. Скрипник
Науковий гурток здобувачів вищої освіти «Професійна термінологія фахівців з обліку і аудиту в англомовних країнах» Аудиту, обліку та оподаткування канд. екон. наук, доцент О. Гай
Науковий гурток з української мови «Рідне слово» Екології, охорони навколишнього середовища та здорового способу життя канд. філ. наук, доцент Т. Бабич
Науковий гурток здобувачів вищої освіти «Нові горизонти» з програмування, інформаційної безпеки та медіакомунікацій Кібербезпеки та програмного забечення д-р техн. наук, доцент Є. Мелешко
Науковий гурток здобувачів вищої освіти «Відкритий ІТ-простір» з веб-програмування Кібербезпеки та програмного забечення канд. техн. наук, доцент О. Оришака, канд. техн. наук, доцент К. Марченко
Проблемна група здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня «Філософія постмодерну та сучасна наука – грані взаємодії Історії, археології, інформаційної та архівної справи канд. філ. наук, доцент З. Стежко
Науковий гурток здобувачів вищої освіти «Сучасне програ систем в обліку та оподаткуванні» Аудиту, обліку та оподаткування канд. екон. наук, доцент Г. Назарова
Науковий гурток здобувачів вищої освіти «Бухгалтерський облік: фундаментальний курс» Аудиту, обліку та оподаткування асист.О. Юрченко
Науковий гурток «Хімія довкілля» Екології, охорони навколишнього середовища та здорового способу життя канд. техн. наук, доцент Т. Тунік
Науково-технічний гурток «Автоматика та енергетика в побуті і промисловості» Автоматизації виробничих процесів канд. техн. наук, доцент О. Дідикканд. техн. наук, доцент О. Сербулканд. техн. наук, доцент В. Зубенко
Науковий гурток здобувачів вищої освіти «Розробка та дослідження технологій Інтернет речей» з програмування та інформаційної безпеки Кібербезпеки та програмного забезпечення канд. техн. наук, доцент О. Дрєєв
Науковий гурток здобувачів вищої освіти Міжнародних економічних відносин канд. екон. наук, доцент Д. Насипайко
Науковий гурток здобувачів вищої освіти «Розв’язування нестандартних задач з фізики» Вищої математики і фізики канд. пед. наук, доцент О. Гур’євська
Науковий гурток здобувачів вищої освіти «Прикладні аспекти математики при розв’язування задач механіки та фізики» Вищої математики і фізики канд. фіз.-мат. наук, доцент Л. Кривоблоцька
Науковий гурток здобувачів вищої освіти «SMARTЗемлероб» Загального землеробства канд. с.-г. наук, доцент Г. Кулик
Науковий гурток здобувачів вищої освіти "Аграрник" Загального землеробства канд. с.-г. наук, асист. Г.Корнічева
Науковий гурток "TEAM-PRO" Економіки, менеджменту та комерційної діяльності канд.екон.наук, ст. викл О.Горпинченко
Науковий гурток здобувачів вищої освіти "Безпека життєдіяльності: дослідження та розробка ефективних практик"  Економічний факультет канд. екон. наук, доц. Н. Глевацька

Архів


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії:
т. (0522) 55-93-13
т./viber +380950785900
т.+380966013370
e-mail: pk_kntu@ukr.net

Адреса: пр. Університетський,8
Проїзд маршрутними таксі № 150, 113, 116-А, 284-A, 274
до зупинки "Університет".
Наше розташування
Телефон університетської довідкової служби:
(0522) 55-92-66

© 2022 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.