всеукраїнський конкурс наукових робіт здобувачів вищої освіти

Центрально український національний
технічний університет

Українська EnglishВсеукраїнський конкурс наукових робіт здобувачів вищої освіти

Положення про проведення І туру Всеукраїнського конкурсу наукових робіт здобувачів вищої освіти з галузей знань і спеціальностей у ЦНТУ


Кількість зайнятих місць здобувачами вищої освіти ЦНТУ
у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт
з галузей знань і спеціальностей за останні 5 років
Роки 2017 2018 2019 2020 2021

Зайняті місця

7

4

9

9

10


Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт
зі спеціальності “Комп'ютерні науки”

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 05.11.2021 №1179 Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 навчальному році та внесення змін у додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020 №1457 Центральноукраїнський національний технічний університет є базовим закладом вищої освіти з проведення другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності "Комп’ютерні науки" (далі – Конкурс).


Інформаційний лист про Конкурс у 2021/2022 н. р.

Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей

Положення про проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Комп’ютерні науки»

Реєстр студентських наукових робіт

Брифінг секретаря Галузевої конкурсної комісії Олександра ДОРЕНСЬКОГО за підсумками реєстрації студентських наукових робіт учасників ІІ туру Конкурсу відбудеться 16 лютого 2022 року о 15:30 за посиланням https://meet.google.com/puh-aahe-pai.

Пресреліз брифінгу від 16.02.2022

Про перенесення термінів проведення ІІ туру Конкурсу у зв’язку з введенням на території України воєнного стану – лист ІМЗО № 22.1/10-400 від 11.03.2022.

Про скасування другого туру (фіналу) Конкурсу у зв’язку воєнним станом


На Конкурс подаються самостійно підготовлені здобувачами вищої освіти наукові роботи зі спеціальності "Комп’ютерні науки", які повинні бути пошуковими за своїм характером, відповідати фаховим компетенціям спеціальності 122 "Комп’ютерні науки", а також не здобували нагород НАН України, органів державної влади, інших конкурсів.

ЗВО може направити для участі у другому турі Конкурсу не більше трьох студентських наукових робіт, які відповідають вимогам, визначеним Положенням про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, затвердженим наказом МОН України від 18.04.2017 №605 (далі – Положення).

Одна наукова робота може мати не більше двох авторів за наявності у них спільних з теми наукової праці матеріалів та одного наукового керівника. Наукові роботи здобувачів вищої освіти, які є тематичним продовженням робіт, поданих на Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25% наукового матеріалу з попередньої роботи.

Студентські наукові роботи виконуються українською мовою та оформлюються шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє - по 20 мм. Представлена робота повинна мати титульну сторінку (на ній зазначаються тільки шифр і назва роботи), зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури та анотацію. Анотація повинна містити сформульовані актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи. У тексті праці є обов’язковими посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами. Загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків й переліку літературних джерел, а креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4.

У наукових роботах, які подаються на Конкурс, прізвища й ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування ЗВО замінюються шифром (шифр - не більше двох слів). Означеним шифром також замінюються прізвища й ініціали автора (авторів), наукового керівника, найменування ЗВО у наукових публікаціях, які подаються з роботою (у додатках), у тому числі в копіях патентів, наукових статей, актів про впровадження результатів роботи тощо. СЛІД ЗВЕРНУТИ УВАГУ, що наукові публікації автора (авторів) повинні міститися у списку використаної літератури з відповідним посиланням у тексті роботи, а акти про впровадження, патенти тощо мають бути включені до роботи як додатки (варто також включити до додатків і фотокопії наукових публікацій, зазначених у списку літератури). При цьому прізвища й ініціали автора (авторів), наукового керівника, найменування закладу вищої освіти замінюються відповідним шифром згідно з пунктом 6 розділу ІІІ Положення.

УВАГА! Окремо (в окремому запечатаному пакеті/конверті) під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи (додаток 1 до Положення). Слід звернути увагу, що означений пакет(конверт) відкривається після рецензування робіт та затвердження рейтингового списку наукових робіт, а тому не слід вкладати до нього інших, крім відомостей про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи, документів і/або матеріалів.

Студентські наукові роботи на Конкурс подаються в друкованому і електронному вигляді;
- е-варіант в PDF одним файлом необхідно надіслати на computerscience.aucssw@gmail.com, тема листа – шифр роботи, у листі має бути один єдиний файл роботи у PDF;
- паперову версію та конверт з відомостями про автора і керівника на поштову адресу:
Центральноукраїнський національний технічний університет,
Галузева конкурсна комісія ВКСНР "Комп’ютерні науки",
просп. Університетський, 8,
м. Кропивницький, 25031.

СЛІД ЗВЕРНУТИ УВАГУ, що е-варіант має бути надісланий одним файлом у PDF і саме цей файл буде рецензуватися рецензентами. А отже файл повинен містити роботу, оформлену відповідно до пункту 4 розділу ІІІ Положення, і всі додатки до неї із заміненими на шифр ПІБ автора(авторів), наукового керівника, найменування ЗВО.

Наукові роботи, подані на Конкурс з порушенням встановлених вимог, зокрема розділу ІІІ Положення, до участі у Конкурсі не допускаються та за рішенням Галузевої конкурсної комісії знімаються з розгляду.

Автори наукових робіт, відібраних Галузевою конкурсною комісією, будуть запрошені на підсумкову науково-практичну конференцію, яка відбудеться в онлайновому форматі 27–28 квітня 2022 року. Детальну інформацію щодо означеного учасники конкурсу отримають на електронні скриньки, адреси яких будуть вказані у відомості про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:
Вчений секретар Галузевої конкурсної комісії, канд. техн. наук, доцент кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення Доренський Олександр Павлович,
роб. тел.: +38(0522)390449,
моб. тел.: +38(066)9558443,
телеграм: t.me/ODorenskyi,
фейсбук: www.fb.com/o.dorensky,
е-пошта: computerscience.aucssw@gmail.com.


2020-2021 навчальний рік

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020 № 1457 Центральноукраїнський національний технічний університет є базовим закладом вищої освіти з проведення другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності "Комп'ютерні науки" в 2020-2023 роках.

Інформаційний лист про конкурс зі спеціальності "Комп'ютерні науки" у 2020/2021 н. р.

Положення про проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу наукових робіт здобувачів вищої освіти зі спеціальності «Комп’ютерні науки»

Рейтинговий список наукових робіт
Рецензії на наукові роботи

Список наукових робіт другого етапу другого туру
Наукові роботи ІІ етапу ІІ туру Конкурсу
Список запрошених авторів наукових робіт для участі підсумковій науково-практичній конференції
Регламент і програма підсумкової науково-практичної конференції

Протокол засідання Галузевої конкурсної комісії від 22.04.2021 (визначення переможців Конкурсу)

Науковi роботи переможцiв Конкурсу в 2020-2021 н.р.


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії:
т. (0522) 55-93-13
т./viber +380950785900
т.+380966013370
e-mail: pk_kntu@ukr.net

Адреса: пр. Університетський,8
Проїзд маршрутними таксі № 150, 113, 116-А, 284-A, 274
до зупинки "Університет".
Наше розташування
Телефон університетської довідкової служби:
(0522) 55-92-66

© 2022 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.