071 фахові вибіркові дисципліни ор "магістр"

Центрально український національний
технічний університет

Українська English071 Фахові вибіркові дисципліни ОР "Магістр"

Інформаційне забезпечення фінансового та податкового менеджменту

Бухгалтерський облік та оподаткування екологічної

Економіка державного сектора

Концепції внутрішнього контролю

Корпоративний податковий менеджмент

Міжнародний менеджмент та професійна діяльність

Методологія обліку і контролю стан та перспективи

Митний контроль

Облік і звітність за міжнародними стандартами

Облік і контроль діяльності органів місцевого самоврядування

Облік і оподаткування туристичного і готельноресторанного бізнесу

Облік процесів матеріального забезпечення

Облік та оподаткування зовнішньоекономічної діяльності

Облікові теорії та їх розвиток

Облікова політика

Організація і методика економічного аналізу та податкового планування в сфері агробізнесу

Організація обліку та оподаткування суб’єктів малого підприємництва

Організація та методика обліку і аудиту підприємств залізничного транспорту

Організація та методика податкового консалтингу

Особливості облікового забезпечення та оподаткування фізичних осіб-підприємців

Оцінка в інформаційному забезпеченні управління

Податкова політика

Податкове планування та мінімізація податкових ризиків

Податковий контроль

Соціальна відповідальність

Стратегічний аналіз та прогнозування

Судові експертизи в оподаткуванні

Управлінські інформаційні системи в аналізі, аудиті та оподаткуванні

Обліково-аналітичне забезпечення та оподаткування діяльності підприємств харчової промисловості

Організація, облік і контроль діяльності закладів охорони здоров’я


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії:
т. (0522) 55-93-13
т./viber +380950785900
т.+380966013370
e-mail: pk_kntu@ukr.net

Телефон університетської довідкової служби:
(0522) 55-92-66
© 2022 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.