проекти освітніх програм

Центрально український національний
технічний університет

Українська EnglishПроекти освітніх програм

Шановні роботодавці, здобувачі вищої освіти, викладачі (академічна спільнота), просимо Вас взяти участь в обговоренні проектів освітніх програм. Пропозиції, відгуки, зауваження щодо ПРОЕКТІВ освітніх програм просимо до 14 червня 2024 року надсилати, будь-ласка, на електронні адреси, вказані на їх титульних сторінках.

Галузь знань

Бакалавр

Магістр

Доктор філософії

Спеціальність

Освітня програма

Спеціальність

Освітня програма

Спеціальність

Освітня програма

02 Культура і мистецтво

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

ОПП Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

ОПП Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

03 Гуманітарні науки

032 Історія та археологія

ОПП Історія та археологія

032 Історія та археологія

ОНП Історія та археологія

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

ОПП Економіка

051 Економіка

ОПП Економіка підприємства
ОПП Управління персоналом та економіка праці
ОПП Економічна кібернетика
ОПП Економіка агробізнесу та агротрейдинг

051 Економіка

ОНП Економіка

07 Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування

ОПП Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

ОПП Облік і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю та державним сектором економіки
ОПП Адміністрування податків та митних платежів
ОПП Аудит, державний фінансовий контроль та експертиза

071 Облік і оподаткування

ОНП Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

ОПП Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

ОПП Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

ОПП Менеджмент

073 Менеджмент

ОПП Управління фінансово-економічною безпекою

ОПП Менеджмент бізнес-організацій

ОПП Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

073 Менеджмент

ОНП Менеджмент

075 Маркетинг

ОПП Маркетинг

075 Маркетинг

ОПП Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

ОПП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

ОПП Організація комерційної діяльності у сфері послуг та торгівлі
ОПП Економіка та організація бізнесу

10 Природничі науки

101 Екологія

ОПП Екологія

101 Екологія

ОПП Екологія

12 Інформаційні технології

123 Комп’ютерна інженерія

ОПП Комп’ютерна інженерія

122 Комп’ютерні науки
123 Комп’ютерна інженерія

ОПП Комп’ютерні науки
ОПП Комп’ютерна інженерія

125 Кібербезпека

ОПП Кібербезпека

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

ОПП Комп'ютерний інжинірінг технологій, робототехніка і 3D друк

131 Прикладна механіка

ОПП Прикладна механіка

131 Прикладна механіка

ОНП Прикладна механіка

132 Матеріалознавство

ОПП Матеріалознавство

132 Матеріалознавство

ОПП Матеріалознавство

132 Матеріалознавство

ОНП Матеріалознавство

133 Галузеве машинобудування

ОПП Галузеве машинобудування

133 Галузеве машинобудування

ОНП Галузеве машинобудування
ОПП Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання
ОПП Металорізальні верстати та системи

133 Галузеве машинобудування

ОНП Галузеве машинобудування

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

ОПП Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

ОПП Електротехнічні системи електроспоживання
ОПП Енергетичний менеджмент

15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

ОПП Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

ОПП Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

ОНП Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

17 Електроніка та телекомунікації

172 Телекомунікації та радіотехніка

ОПП Телекомунікації та радіотехніка

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

ОПП Будівництво та цивільна інженерія

192 Будівництво та цивільна інженерія

ОПП Будівництво та цивільна інженерія

20 Аграрні науки та продовольство

201 Агрономія

ОПП Агрономія

201 Агрономія

ОПП Агрономія

208 Агроінженерія

ОПП Агроінженерія

208 Агроінженерія

ОПП Агроінженерія
ОПП Технічний сервіс сільськогосподарської техніки

24 Сфера обслуговування

241 Готельно-ресторанна справа

ОПП Готельно-ресторанна справа

27 Транспорт

274 Автомобільний транспорт

ОПП Автомобільний транспорт

274 Автомобільний транспорт

ОПП Автомобільний транспорт

275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

ОПП Транспортні технології(на автомобільному транспорті)

275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

ОПП Транспортні технології

28 Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

ОПП Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

ОПП Публічне управління та адміністрування

29 Міжнародні відносини

292 Міжнародні економічні відносини

ОПП Міжнародні економічні відносини

292 Міжнародні економічні відносини

ОПП Міжнародні економічні відносини


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії:
т. (0522) 55-93-13
т./viber +380950785900
т.+380966013370
e-mail: pk_kntu@ukr.net

Телефон університетської довідкової служби:
(0522) 55-92-66
© 2022 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.