програми візитів акредитаційних комісій

Центрально український національний
технічний університет

Українська EnglishПрограми візитів акредитаційних комісій

Програма акредитаційної експертизи за спеціальністю 275 «Транспортні технології»

Програма акредитаційної експертизи за спеціальністю 051 «Економіка»

Програма виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Галузеве машинобудування»

Програма роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

ПРОГРАМА on-line роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Транспортні технології (автомобільний транспорт)» (ID у ЄДЕБО 30342) за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» галузі знань 27 «Транспорт» у Центральноукраїнському національному технічному університеті у період 27-29.01.2022 р.

ПРОГРАМА виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Прикладна механіка» підготовки магістрів за спеціальністю 131 – Прикладна механіка у Центральноукраїнському національному технічному університеті з 26.01.20202 року по 28.01.2022 року

ПРОГРАМА on-line роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (ID у ЄДЕБО 3611) за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» у Центральноукраїнському національному технічному університеті у період 24-26.01.2022 р.

Програма акредитаційної експертизи ОПП "Управління фінансово-економічною безпекою"за спеціальністю 073 «Менеджмент»

Програма акредитаційної експертизи ОПП "Маркетинг" за спеціальністю 075 «Маркетинг»

Програма акредитаційної експертизи ОПП "Управління персоналом та економіка праці"за спеціальністю 051 «Економіка»

Програма акредитаційної експертизи ОПП "Комп’ютерні науки" спеціальності 122 "Комп’ютерні науки"

Програма акредитаційної експертизи ОПП "Транспортні технології"
спеціальності 275 "Транспортні технології" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Програма акредитаційної експертизи ОПП "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології"
спеціальності 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Програма акредитаційної експертизи ОПП "Будівництво та цивільна інженерія"
спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Програма акредитаційної експертизи ОНП "Історія та археологія"
спеціальності 032 "Історія та археологія"" за третім рівнем вищої освіти

Програма акредитаційної експертизи ОПП "Кібербезпека"
спеціальності 125 "Кібербезпека" за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Програма акредитаційної експертизи спеціальності 071 "Облік і опадаткування"
ОПП "Облік і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю та державним сектором економіки"
та ОПП "Адміністрування податків та митних платежів"

Програма акредитаційної експертизи спеціальності 201"Агрономія" ОПП "Агрономія"

Програма акредитаційної експертизи спеціальності 141 ОПП "Електротехнічні системи електроспоживання" та ОПП "Енергетичний менеджмент

Погоджена програма візиту на 11-12 жовтня 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Погоджена програма візиту на 10-12 жовтня 274 «Автомобільний транспорт»

Програма акредитаційної експертизи спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Програма акредитаційної експертизи спеціальності 073 «Менеджмент бізнес-організацій»


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії:
т. (0522) 55-93-13
т./viber +380950785900
т.+380966013370
e-mail: pk_kntu@ukr.net

Телефон університетської довідкової служби:
(0522) 55-92-66
© 2022 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.