Науково-практична конференція – майданчик для презентації нових ідей та обміну досвідом


10 листопада 2023
Раз на два роки (по непарних числах) Центральноукраїнський національний технічний університет збирає під своїм дахом вчених, науково-педагогічних працівників, управлінців, менеджерів, підприємців, інженерів, аспірантів і студентів, чия діяльність так чи інакше пов’язана з розробкою, вдосконаленням, виробництвом та експлуатацією різноманітної сільськогосподарської техніки.

Раз на два роки (по непарних числах) Центральноукраїнський національний технічний університет збирає під своїм дахом вчених, науково-педагогічних працівників, управлінців, менеджерів, підприємців, інженерів, аспірантів і студентів, чия діяльність так чи інакше пов’язана з розробкою, вдосконаленням, виробництвом та експлуатацією різноманітної сільськогосподарської техніки.

В 2023 році інтерес науковців до XІV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки», яка тривала на базі ЦНТУ протягом 8-10 листопада, перевершив навіть найоптимістичніші очікування організаторів. Попри труднощі воєнного часу, надскладну ситуацію в економіці, науці та освіті, на розгляд організаційного комітету було представлено майже 300 наукових матеріалів від понад 200 учасників конференції (новий рекорд таких конференцій!) з України, Франції, Чехії, Польщі, Молдови.

Конференцію «Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки» проводять декілька кафедр ЦНТУ (цього року співорганізаторами заходу також виступили Міністерство освіти і науки України, Кіровоградська обласна військова адміністрація та ГО «Академія Прикладних Наук»). Пленарне засідання XІV конференції проходило в залі Вченої ради нашого навчального закладу, крім цього, учасники мали можливість долучитись до засідань в режимі онлайн.

Привітали учасників та гостей XІV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки» ректор ЦНТУ, професор Володимир Кропівний; почесний ректор – радник ректора ЦНТУ, академік НААН України Михайло Черновол; представник департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної військової адміністрації Наталія Тимошенко.

Такі наукові заходи сприяють поліпшенню комунікації між виробниками, науковцями, дослідниками, фермерами, – зазначає Наталія Тимошенко: «Обласна адміністрація підтримує і заохочує проведення науковцями університету досліджень на замовлення фермерських господарств і цей напрямок співпраці інтенсивно розвивається навіть в умовах сьогодення. Результат наукового співробітництва – робота в полях та на фермах удосконалених сільськогосподарських машин та агрегатів, впровадження новітніх технологій. Сьогодні ми знаходимось в стінах висококласного закладу освіти, який щорічно бере активну участь в подібних проектах. Проведення науково-практичних конференцій та подальше залучення активної молоді до наукової роботи дозволить забезпечити інтенсивний розвиток аграрного виробництва на Кіровоградщині та в Україні».

Відкрив пленарне засідання конференції директор Інституту механіки та автоматики агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України, головний учений секретар НААН України, академік НААН, професор Валерій Адамчук, який представив актуальні розробки очолюваного ним інституту в доповіді «Розвиток агропромислового виробництва на основі автоматизованих технологічних процесів та технічних систем».

Далі на пленарному засіданні виступили: завідувач кафедри механіки НУБіП України, академік НААН України, професор Володимир Булгаков (доповідь «Агроінженерна наука в технологічних перетвореннях та пріоритетах держави»); директор Інституту сільського господарства Степу НААН України Ігор Семеняка (доповідь «Науково-методичні аспекти та організаційно-практичний інструментарій прискорення інноваційного розвитку сільськогосподарського виробництва»); професори Таврійського державного агротехнологічного університету ім. Д. Моторного Володимир Надикто і Володимир Кюрчев (онлайн-доповідь «Типаж тракторів як базис для системи машин України»).

Проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків ЦНТУ Андрій Тихий представив учасникам конференції найбільш ефективні наукові та науково-технічні розробки кафедр нашого навчального закладу, орієнтовані на підприємства агропромислового комплексу Кіровоградщини.

Після незначної перерви роботу XІV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки» було продовжено в п’яти секціях:

– Секція 1: «Конструювання та виробництво сільськогосподарської техніки. Моделювання та механіко-технологічні проблеми вдосконалення робочих процесів сільськогосподарських машин» (на базі кафедри сільськогосподарського машинобудування агротехнічного факультету ЦНТУ);

– Секція 2: «Механізація та автоматизація сільськогосподарського виробництва, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції. Проблеми машиновикористання сільськогосподарської техніки» (на базі кафедри сільськогосподарського машинобудування агротехнічного факультету ЦНТУ);

– Секція 3: «Підвищення надійності машин та технічний сервіс в умовах реформування АПК» (на базі кафедри експлуатації та ремонту машин факультету будівництва, транспорту та енергетики ЦНТУ);

– Секція 4: «Тертя і зношування в сільськогосподарській техніці» (на базі кафедри експлуатації та ремонту машин факультету будівництва, транспорту та енергетики ЦНТУ);

– Секція 5: «Агрономія» (на базі кафедри загального землеробства агротехнічного факультету ЦНТУ).

Електронний збірник тез доповідей учасників XІV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки» буде опубліковано та розміщено на сайті ЦНТУ (в розділі «Наукова діяльність») та в репозитарії ЦНТУ орієнтовно після 20 листопада 2023 року.

Більше фотографій пленарного засідання конференції можна переглянути в окремому альбомі на FB-сторінці ЦНТУ.

Підготував Олександр Виноградов