Діяльність Центру забезпечення якості вищої освіти


Корисна інформація

Центром забезпечення якості освіти регулярно проводиться робота з моніторингу освітньої діяльності, зокрема, опитування (анкетування) здобувачів вищої освіти. Анкетування здобувачів вищої освіти було проведено анонімно з використанням технологій мережі Інтернет (за допомогою Google-форм). Посилання на анкети розміщене на веб-сайті ЦНТУ.

Опитування (анкетування) здобувачів вищої освіти в ЦНТУ проводиться для визначення їх думки стосовно:
- змісту та наповнення освітньої програми;
- якості освіти;
- якості викладання та навчання за окремою навчальною дисципліною;
- в умовах воєнного часу.

За результатами анкетування здобувачів вищої освіти стосовно якості освіти в ЦНТУ за 2021-2022 навчальний рік найбільш активними виявились здобувачі 1-го та 3-го курсів бакалаврату, найменш активними були магістранти та здобувачі 2-го курсу бакалаврату.

В цілому здобувачі вищої освіти задоволені можливістю вільного вибору дисциплін, організації самостійної роботи, процедурою інформування освітнього процесу впродовж навчального року. Аналіз відповідей стосовно заохочення до академічної доброчесності здобувачів під час навчання свідчить, що близько 90% респондентів вважають, що їх заохочували до академічної доброчесності.

Викладачам, кураторам, органам студентського самоврядування треба проводити більше роз’яснювальної роботи щодо важливості думки здобувачів освіти та зацікавленості Університету у визначені думок студентів стосовно якості освіти з метою подальшого удосконалення освітньої діяльності з врахуванням їх думки.

Необхідно проводити активну інформаційну кампанію з залученням викладачів курсів та студентського самоврядування. Як показує досвід західних університетів, дієвим чинником підвищення залучення здобувачів до опитування є викладачі, які на одному з останніх семінарських занять виділяють час здобувачам на заповнення електронної анкети.

Крім того Центром забезпечення якості освіти проводяться опитування науково-педагогічних працівників, випускників, роботодавців та інших стейкголдерів стосовно якості освіти та освітніх програм в ЦНТУ. Розроблені та оприлюднені на офіційному веб-сайті ЦНТУ анкети стосовно змісту та наповнення кожної освітньої програми відповідно до рівня вищої освіти.

Діяльність Центру 2021 рік


Протягом лютого-березня 2022 року викладачі кафедр Університету та керівник навчального відділу Олена Голик прийняли участь у міжнародному стажування та розробили проект на тему «Шляхи забезпечення якості вищої освіти в контексті європейського досвіду».

Метою є забезпечення та підвищення культури якості освіти всіма учасниками академічної спільноти, шляхом застосування інноваційних методів та засобів в режимі реального часу.

Проект спрямований на підвищення якості освіти в ЗВО, шляхом використання нестандартних, цікавих, дієвих методів та засобів, які дозволяють підвищити якість освіти. Для ознайомлення з європейським досвідом забезпечення якості освіти, зокрема культури якості, пропонується застосовувати VR/AR технології. Це в режимі реального часу дозволить учасникам академічної спільноти наступне: - науково-педагогічним працівникам - ознайомлюватись з новими методами, формами та технологіями навчання; вивчати європейський досвід; - здобувачам вищої освіти (особливо інклюзивного навчання) - проходити практичну підготовку на різних підприємствах та установах.

Освітні підрозділи

Основні підрозділи