факультет будівництва та транспорту

Центрально український національний
технічний університет

Українська EnglishФАКУЛЬТЕТ БУДІВНИЦТВА ТА ТРАНСПОРТУ

Яцун Володимир Васильович
декан факультету
член-кореспондент Академії інженерних наук України,
академік Академії будівництва України, кандидат
технічних наук, доцент, Заслужений працівник освіти України

 

Красота Михайло Віталійович
заступник декана з навчально-методичної роботи,
кандидат технічних наук, доцент

Пашинський Микола Вікторович
заступник декана з навчально-виховної роботи
кандидат технічних наук, ст. викладач

Томаченко Надія Антонівна
диспетчер факультету

Контактна інформація: (0522) 390-536; (0522) 390-402; E-mail: fbtcntu@gmail.com

Факультет будівництва та транспорту (ФБТ) готує бакалаврів та магістрів за спеціальностями 274 «Автомобільний транспорт», 133 «Галузеве машинобудування», 132 «Матеріалознавство», 192 «Будівництво та цивільна інженерія»; 275 «Транспортні технологїї»; 205 «Агроінженерія».

На сьогоднішній день на факультеті навчається 536 студентів з України та 43 студенти з інших країн світу. Вони опановують такі спеціальності освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр та магістр:

274 Автомобільний транспорт

133 Галузеве машинобудування
 спеціалізація:

(Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання)

132 Матеріалознавство

208 Агроінженерія
 спеціалізація:

- технічний сервіс.

192 Будівництво та цивільна інженерія
 спеціалізація:

- Промислове і цивільне будівництво.

275 Транспортні технології

 

Історія факультету

Базові спеціальності ФБТ свого часу входили до складу кількох факультетів. Спеціальність «Технологія та устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій» започаткована на ремонтно-технологічному факультеті, який готував спеціалістів 13 років (1970-1983 рр.). Спеціальність «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання» бере свій початок на факультеті сільськогосподарського машинобудування (1970-1975 рр.), а потім фахівців цієї спеціальності готував факультет будівельних та дорожніх машин (1975-1989 рр.). В зв’язку з структурною перебудовою ВНЗ з 1989 року фахівців даних спеціальностей готували на факультеті конструювання і експлуатації машин (1989-1993 рр.). З 1993 року на базі факультету створюються департамент експлуатації машин та технічного сервісу і будівельних та дорожніх машин. У 1996 році за наказом ректора «Про зміну структури інституту»  на базі вищезгаданих департаментів було створено факультет проектування і експлуатації машин. З 1995 року започаткована підготовка фахівців спеціальності «Автомобілі та автомобільне господарство»,  а з 1996 – «Промислове та цивільне будівництво». Очолював факультет професор Василенко Ф.І. (1996-2000 рр.), а з 2000 року - доцент Яцун В.В.  З 2018 року факультет проектування та експлуатації машин перейменовано на факультет будівництва та транспорту.

Положення про факультет ФБТ
Докладніше тут...

Список членів вченої ради факультету ФБТ
Докладніше тут...

До складу факультету входять 4 кафедри:

  • Експлуатації та ремонту машин;
  • Будівельних, дорожніх машин і будівництва;
  • Деталей машин та прикладної механіки;
  • Вищої математики та фізики.

Кафедри факультету мають сучасну матеріально-технічну базу і висококваліфікований професорсько-викладацький склад для якісної підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів, засвоєння робітничих професій, виконання науково-дослідної роботи з створення принципово нового покоління машин, будівель та споруд і підвищення технічного рівня із застосуванням персональних комп’ютерів та систем автоматичного проектування. На факультеті є аспірантура за всіма спеціальностями та докторантура.


Розклад занять (очна форма) з 17.08.2022р. до 09.09.22р.

«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії:
т. (0522) 55-93-13
т./viber +380950785900
т.+380966013370
e-mail: pk_kntu@ukr.net

Телефон університетської довідкової служби:
(0522) 55-92-66
© 2022 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.