Керівництво університету


Кропівний

Кропівний Володимир Миколайович

Ректор Центральноукраїнського національного технічного університету

55-92-34

rektor@kntu.kr.ua; cntu.ua@gmail.com

Черновол Михайло Іванович

Почесний ректор – радник ректора ЦНТУ

55-92-53

mchernovol50@gmail.com

Кириченко

Кириченко Андрій Миколайович

Проректор з науково-педагогічної роботи

55-93-59

kyrychenkoam@kntu.kr.ua

Тихий

Тихий Андрій Анатолійович

Проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків

55-97-22

tihijaa@kntu.kr.ua

Слонь

Слонь Віктор Васильович

Проректор із адміністративно-господарської роботи

55-94-38