механіко-технологічний факультет

Центральноукраїнський національний
технічний університет

Українська EnglishМЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

Ковришкін Микола Олександрович декан факультету, кандидат технічних наук, PhD, доцент

 

 

Лисенко Олександр Володимирович заступник деканаз навчальної роботи, кандидат технічних наук, доцент

Ладигіна Ольга Анатоліївна заступник декана з виховної роботи

Бісюк Віктор Анатолійович заступник декана з інформаційно-профорієнтаційної роботи

Скляніченко Валентина Володимирівна диспетчер факультету

Диспетчер факультету - Скляніченко Валентина Володимирівна Контактний телефон МТФ (0522) 390–432

Механіко-технологічний факультет створений у 1967 році на базi трьох основних спецiальностей: технологiя машинобудування, металорiзальнi верстати та iнструменти; машини та технологiя ливарного виробництва; машини та технологiя обробки металiв тиском, за якими велася пiдготовка фахiвцiв. На факультетi навчається близько 650 студентiв.

Нині до складу МТФ входять п’ять випускаючих кафедр:

- кафедра технології машинобудування;
- кафедра металорізальних верстатів та систем;
- кафедра обробка металів тиском та спецтехнологій;
- кафедра матеріалознавства та ливарного виробництва;
- кафедра програмування та захисту інформації.

Факультет здійснює підготовку студентів за такими спеціальностями та спеціалізаціями:

Бакалавр

Спеціальність

Спеціалізація

(може співпадати)

Код

Назва

123

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія

125

Кібербезпека

Кібербезпека

131

Прикладна механіка

Прикладна механіка

131

Прикладна механіка

Мехатроніка, обладнання та процеси 3Dдруку

131

Прикладна механіка

Компютеризовані та роботизовано технології машинобудування

133

Галузеве машинобудування

Галузеві технології машинобудування

133

Галузеве машинобудування

Обслуговування обладнання ливарного виробництва

133

Галузеве машинобудування

Галузеве машинобудування

Спеціаліст

Спеціальність

Спеціалізація

(може співпадати)

Код

Назва

123

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія

131

Прикладна механіка

Мехатроніка, обладнання та процеси 3Dдруку

131

Прикладна механіка

Технології машинобудування

131

Прикладна механіка

Обладнання та технології ливарного виробництва

131

Прикладна механіка

Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування

133

Галузеве машинобудування

Металорізальні верстати та системи

Магістр

Спеціальність

Спеціалізація

(може співпадати)

Код

Назва

122

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

123

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія

131

Прикладна механіка

Обладнання та технології ливарного виробництва

131

Прикладна механіка

Технології машинобудування

131

Прикладна механіка

Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування

131

Прикладна механіка

Мехатроніка, обладнання та процеси 3Dдруку

131

Прикладна механіка

Гідравлічні машини та гідропневмоавтоматика

133

Галузеве машинобудування

Металорізальні верстати та системи

Положення про факультет МТФ
Докладніше тут...

Список членів вченої ради факультету МТФ
Докладніше тут...

Всi спецiальностi факультету акредитованi за найвищим IV рiвнем та мають денну та заочну форму навчання. Студенти факультету мають можливiсть отримати офiцерське звання на вiйськовiй кафедрi.

У навчальному процесi на факультетi широко застосовуються сучаснi методи навчання, технiчнi засоби. Лабораторна база факультету обладнана сучасним устаткуванням, яке постiйно вдосконалюється. Навчально-методичне забезпечення вiдповiдає вимогам навчального процесу. За останнi п'ять рокiв викладачi факультету видали більше 10 навчальних посiбникiв.

На факультетi працює 56 викладачiв, в тому числi 6 докторiв наук, 7 професорiв, 28 кандидатiв наук, 5 асистентiв та 12 осiб допомiжного персоналу. Науковi розробки наших викладачiв мають практичну цiннiсть i новизну, що пiдтверджує понад 550 авторських свiдоцтв та патентiв. Протягом останнiх 10 рокiв викладачi факультету захистили 2 докторські та 23 кандидатські дисертацiї. Науковою роботою на факультетi активно займаються студенти. Кращi з них навчаються в аспiрантурi. За науковою спецiальнiстю 05.03.01 "Процеси механiчноїобробки, верстати та iнструменти" дiє спецiалiзована вчена рада по захисту кандидатських дисертацiй.


КНТУ в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії: (0522) 55-93-13, 39-04-67
Телефон університетської довідкової служби: (0522) 55-92-66
© 2016 «КНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.