центр заочної та дистанційної освіти

Центрально український національний
технічний університет

Українська EnglishЦЕНТР ЗАОЧНОЇ ТА ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ

Керівник центру – к.т.н., доц.
Лізунков Олександр Вікторович
Кім. 308А
тел. (0522) 390 - 596
e-mail:avlizunkov@gmail.com

Підготовка здобувачів освіти за заочною формою навчання в нашому навчальному закладі розпочалася з реорганізації в 1962 році Кіровоградського вечірнього відділення Харківського політехнічного інституту у філіал і утворення загальнотехнічного факультету.

Перший випуск – 48 спеціалістів заочної форми навчання відбувся в 1966 році. За період з 1966 по 2015 навчальні роки вищу освіту за заочною формою навчання одержали близько 15 тисяч спеціалістів вищої кваліфікації, які плідно працюють у народному господарстві України та зарубіжних країн. З 2000 року на заочному факультеті щорічно отримують заочну освіту, підвищують кваліфікацію понад 2 тис. осіб за 24 спеціальностями і спеціалізаціями.

У 1992 році заочний факультет був реорганізований у факультет підготовки та перепідготовки спеціалістів (ФППС).

З 2012 року факультет підготовки та перепідготовки спеціалістів реорганізовано у центр заочної та дистанційної освіти (ЦЗДО).

Сьогодні центр ЗДО здійснює підготовку здобувачів освіти за заочною формою навчання за усіма акредитованими спеціальностями, а також здійснює перепідготовку фахівців, що мають вищу освіту.

За замовленнями Державної служби зайнятості та підприємств області при центрі ЗДО постійно працюють курси підвищення кваліфікації спеціалістів.

Щороку на навчання без відриву від виробництва до університету приймаються близько 300 осіб. Загалом нині навчається близько 600 студентів.

З 1 січня 2015 року розпочато роботу над створенням та впровадженням у навчальний процес системи дистанційної освіти на базі навчальної платформи Moodle.

Здобувачі освіти навчаються без відриву від виробництва за комплексними програмами з використанням найновіших методів інтенсифікації і комп’ютеризації навчального процесу, технічних засобів, проведення занять в умовах виробництва із застосуванням ділових ігор та моделюванням виробничих ситуацій.

Положення про центр ЗДО
Докладніше тут...

Реалізовано такі форми заочної освіти:

  • • навчання на базі повної середньої освіти;
  • • навчання на базі освітнього рівня "Молодший спеціаліст";
  • • навчання за освітнім рівнем "Магістр";
  • • стажування та підвищення кваліфікації.


Розклад іспитів:

бакалаври, 1 курс

бакалаври, 2 курс

бакалаври, 3 курс

бакалаври, 4 курс

магістри, 1 курс


Розклад занять:

бакалаври, 1 курс

бакалаври, 2 курс

бакалаври, 3 курс

бакалаври, 4 курс

магістри, 1 курс (економічні спеціальності)

магістри, 1 курс (технічні спеціальності)


Електронна адреса для листування: czdo_kntu@ukr.net

Склад Центру заочної та дистанційної освіти
Заступник керівника центру – к.е.н., доц. Ніколаєв Ігор Володимирович
Кім. 308А
Тел. 390 - 596
Заступник керівника центру – к.т.н., доц. Джирма Станіслав Олександрович
Кім. 308А
Тел. 390 - 596
Диспетчери центру – Півнєва Алла Миколаївна, Федорова Валерія Володимирівна
Кім. 314
Тел. 390 – 496


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії:
т. (0522) 55-93-13
т./viber +380950785900
т.+380966013370
e-mail: pk_kntu@ukr.net

Телефон університетської довідкової служби:
(0522) 55-92-66
© 2022 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.