вчена рада

Центральноукраїнський національний
технічний університет

Українська EnglishВЧЕНА РАДА

Голова ради – Черновол Михайло Іванович
Секретар ради - Каліч Віктор Михайлович
 
Склад Вченої ради на 2015/2016 навчальний рік:

1. Черновол М.І.

- акад., проф., д.т.н., ректор університету, голова ради

2. Кропівний В.М.

- проф., к.т.н., перший проректор

3. Левченко О.М.

- проф., д.е.н., проректор з наукової роботи

4. Грабенко В.К.

- проректор з адміністративно-господарської роботи

5. Петренко М.М.

- проф., к.т.н., керівник центру довузівської підготовки

6. Давидов Г.М.

- проф., д.е.н., декан факультету обліку та фінансів

7. Сало В.М.

- проф., д.т.н., декан факультету сільськогосподарського машинобудування

8. Віхрова Л.Г.

- проф., к.т.н., декан факультету автоматики та енергетики

9. Яцун В.В.

- доц., к.т.н., декан факультету проектування та експлуатації машин

10. Ковришкін М. О.

- доц., к.т.н., декан механіко-технологічного факультету

11. Зайченко В.В.

- доц., к.н.з держ. упр., декан факультету економіки та менеджменту

12. Сторожук М.В.

- доц., к.т.н., директор машинобудівного коледжу

13. Петров І.В.

- директор Світловодського політехнічного коледжу

14. Лізунков О.В.

- доц., к.т.н., керівник центру заочної та дистанційної освіти

15. Шепеленко І.В.

- доц., к.т.н., керівник центру підготовки спеціалістів для зарубіжних країн

16. Смірнов О.А.

- проф., д.т.н., зав. кафедри програмування та захисту інформації

17. Сорокіна А.І.

- головний бухгалтер університету

18. Мажейка О.Й.

- проф., к.т.н., голова профкому

19. Пугач В.В.

- голова студпрофкому

20. Златопольський Ф.Й.

- проф., к.т.н., зав. кафедри деталей машин та прикладної механіки

21. Павленко І.І.

- проф., д.т.н., зав. кафедри технології машинобудування

22. Носуленко В.І.

- проф., д.т.н., зав. кафедри обробки металів тиском та спецтехнологій

23. Фільштейн Л.М.

- проф., д.е.н., проф. кафедри економіки праці та менеджменту

24. Медвєдєва О.В.

- доц., к.б.н., зав. кафедри екології та охорони навколишнього середовища

25. Гамалій В.Ф.

- проф., д.ф.–м.н., зав. кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики

26. Семикіна М.В.

- проф., д.е.н., зав. кафедри економіки та організації виробництва

27. Миценко І.М.

- проф., д.е.н., зав. кафедри міжнародної економіки

28. Орлик В.М.

- проф., д.і.н., зав. кафедри суспільних наук та документознавства

29. Свірень М.О.

- проф., д.т.н., зав. кафедри сільськогосподарського машинобудування

30. Настоящий В.А.

- проф., к.т.н., зав. кафедри будівельних, дорожніх машин та будівництва

31. Пальчевич Г.Т.

- проф., к.е.н., зав. кафедри фінансів та планування

32. Жесан Р.В.

- доц., к.т.н., доцент кафедри автоматизації виробничих процесів

33. Мостіпан М.І.

- доц., к.б.н., зав. кафедри загального землеробства

34. Шалімова Н.С.

- проф., д.е.н., зав. кафедри аудиту та аналізу господарської діяльності

35. Пальчук О.В.

- доц., к.е.н., зав. кафедри бухгалтерського обліку

36. Осадчий С.І.

- проф., д.т.н., зав. кафедри автоматизації виробничих процесів

37. Плєшков П.Г.

- проф., к.т.н., зав. кафедри електротехнічних систем та енергетичного менеджменту

38. Лещенко С.М.

- доц., к.т.н., докторант

39. Якименко С.М.

- доц., к.ф.-м.н., зав кафедри вищої математики та фізики

40. Миценко В.І.

- доц., к.пед.н., зав. кафедри іноземних мов

41. Магопець С.О.

- доц., к.т.н., заст. зав. кафедри експлуатації та ремонту машин

42. Кириченко А.М.

- проф., д.т.н., зав. кафедри металорізальних верстатів та систем

43. Бевз О.В.

- доц., к.т.н., керівник центру виховної роботи

44. Ковальов В.О.

- доц., зав. кафедри фізичного виховання

45. Кондратець Л.І.

- начальник навчального відділу

46. Головінський М.Г.

- начальник відділу кадрів

47. Євміна В.В.

- зав. бібліотекою

48. Виноградов О.С.

- головний редактор газети «Студентський вісник»

49. Чепа Т.В.

- голова студентської ради

50. Горбулінський Д.А.

- студентський декан МТФ

51. Юрченко К.В.

- студентський декан ФСГМ

52. Федоров О.О.

- студентський декан ФПЕМ

53. Каушан М.С.

- студентський декан ФАЕ

54. Настасієнко О.Е.

- студентський декан ФОФ

55. Козодой В.С.

- студентський декан ФЕМ

56. Каліч В.М.

- проф., к.т.н., секретар Вченої ради

План роботи Вченої ради

Положення про Вчену раду

Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам
Рішення вченої ради

Рішення вченої ради від 25.01.2016 р.

Рішення вченої ради від 29.02.2016 р.

Рішення вченої ради від 28.03.2016 р.

Рішення вченої ради від 6.06.2016 р.


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії: (0522) 55-93-13, 39-04-67
Телефон університетської довідкової служби: (0522) 55-92-66
© 2016 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.