документи, якими регулюється порядок здійснення освітнього процесу

Центрально український національний
технічний університет

Українська EnglishДокументи, якими регулюється порядок здійснення освітнього процесу

Положення про організацію освітнього процесу в ЦНТУ
Положення про навчання здобувачів вищої освіти за індивідуальним графіком освітнього процесу
Положення про організацію вивчення вибіркових навчальних дисциплін та формування індивідуального навчального плану ЗВО
Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти ЦНТУ та бази практики
Положення про порядок організації освітнього процесу, контролю рівня знань та підсумкової атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання
Положення про порядок організації освітнього процесу, поточного та семестрового контролю рівня знань здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання в умовах карантину
Положення про порядок організації освітнього процесу, поточного та семестрового контролю рівня знань здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання у весняному семестрі 2021-2022 навчального року
Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у ЦНТУ
Положення про порядок ведення журналів обліку роботи студентів академічних груп
Положення про порядок визнання та перезарахування кредитів, результатів навчання і освітніх компонетів
Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті
Положення про кваліфікаційну роботу за другим рівнем вищої освіти для присудження ступеня вищої освіти Магістр
Положення про підсумкову атестацію за першим рівнем вищої освіти для присудження ступеня вищої освіти Бакалавр

Забезпечення якості освіти

Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у ЦНТУ
Положення про проведення ректорських контрольних робіт та залишкових знань студентів
Положення про дотримання академічної доброчесності НПП та здобувачами вищої освіти ЦНТУ
Положення про процедуру впровадження антиплагіатної системи у Центральноукраїнському національному університеті
Договір про співпрацю з ТОВ «Антиплагіат»

«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії:
т. (0522) 55-93-13
т./viber +380950785900
т.+380966013370
e-mail: pk_kntu@ukr.net

Телефон університетської довідкової служби:
(0522) 55-92-66
© 2022 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.