документи, якими регулюється порядок здійснення освітнього процесу

Центральноукраїнський національний
технічний університет

Українська EnglishДокументи, якими регулюється порядок здійснення освітнього процесу

Положення про організацію освітнього процесу в ЦНТУ
Положення про навчання здобувачів вищої освіти за індивідуальним графіком освітнього процесу
Положення про організацію вивчення вибіркових навчальних дисциплін та формування індивідуального навчального плану ЗВО
Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти ЦНТУ
Положення про порядок організації освітнього процесу, поточного та семестрового контролю рівня знань здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання в умовах карантину
Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у ЦНТУ
Положення про порядок ведення журналів обліку роботи студентів академічних груп
Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах вищої освіти, у ЦНТУ
Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті
Положення про кваліфікаційну роботу за другим рівнем вищої освіти для присудження ступеня вищої освіти Магістр
Положення про підсумкову атестацію за першим рівнем вищої освіти для присудження ступеня вищої освіти Бакалавр
Наказ щодо особливостей освітнього процесу у 2020/2021р.

Забезпечення якості освіти

Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у ЦНТУ
Положення про рубіжний контроль успішності та сесійну атестацію здобувачів вищої освіти Центральноукраїнського національного технічного університету
Положення про проведення ректорських контрольних робіт та залишкових знань студентів
Положення про дотримання академічної доброчесності НПП та здобувачами вищої освіти ЦНТУ
Наказ про результати зимової заліково-екзаменаційної сесії 2020/2021 та роботу щодо покращення освітнього процесу
Положення про процедуру впровадження антиплагіатної системи у Центральноукраїнському національному університеті
Положення про критерії оцінювання ЦНТУ

«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії: (0522) 55-93-13, 39-04-67
Телефон університетської довідкової служби: (0522) 55-92-66
© 2018 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.