документи, якими регулюється порядок здійснення освітнього процесу

Центрально український національний
технічний університет

Українська EnglishДокументи, якими регулюється порядок здійснення освітнього процесу

Положення про організацію освітнього процесу в ЦНТУ
Положення про навчання здобувачів вищої освіти за індивідуальним графіком освітнього процесу
Положення про організацію вивчення вибіркових навчальних дисциплін та формування індивідуального навчального плану ЗВО
Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти ЦНТУ
Положення про порядок організації освітнього процесу, контролю рівня знань та підсумкової атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання
Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у ЦНТУ
Положення про порядок ведення журналів обліку роботи здобувачів вищої освіти академічних груп
Положення про порядок визнання та перезарахування кредитів, результатів навчання і освітніх компонентів
Положення про порядок визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти
Положення про кваліфікаційну роботу за другим рівнем вищої освіти для присудження ступеня вищої освіти Магістр
Положення про підсумкову атестацію за першим рівнем вищої освіти для присудження ступеня вищої освіти Бакалавр
Положення про дистанційне навчання в Центральноукраїнському національному технічному університеті
Положення про використання технологій дистанційного навчання в Центральноукраїнському національному технічному університеті


Забезпечення якості освіти

Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти
Положення про порядок проведення ректорських контрольних робіт
Положення про дотримання академічної доброчесності НПП та здобувачами вищої освіти ЦНТУ
Положення про процедуру впровадження антиплагіатної системи у Центральноукраїнському національному університеті
Договір про співпрацю з ТОВ «Антиплагіат»


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії:
т. (0522) 55-93-13
т./viber +380950785900
т.+380966013370
e-mail: pk_kntu@ukr.net

Адреса: пр. Університетський,8
Проїзд маршрутними таксі № 150, 113, 116-А, 284-A, 274
до зупинки "Університет".
Наше розташування
Телефон університетської довідкової служби:
(0522) 55-92-66

© 2022 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.