моніторінг освітніх програм

Центрально український національний
технічний університет

Українська EnglishМоніторінг освітніх програм

АНКЕТА ВИЗНАЧЕННЯ ДУМКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТОСОВНО ЗМІСТУ ТА НАПОВНЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ
133 "ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ"


АНКЕТА ВИЗНАЧЕННЯ ДУМКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТОСОВНО ЗМІСТУ ТА НАПОВНЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
192 "БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ"ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ


АНКЕТА ВИЗНАЧЕННЯ ДУМКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТОСОВНО ЗМІСТУ ТА НАПОВНЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
029 "ІНФОРМАЦІЙНА,БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА" ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ


АНКЕТА ВИЗНАЧЕННЯ ДУМКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТОСОВНО ЗМІСТУ ТА НАПОВНЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ
275.03 "ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ (НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ)"


АНКЕТА ВИЗНАЧЕННЯ ДУМКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТОСОВНО ЗМІСТУ ТА НАПОВНЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ 131 "ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА"


АНКЕТА ВИЗНАЧЕННЯ ДУМКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТОСОВНО ЗМІСТУ ТА НАПОВНЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ 132 "МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО"


АНКЕТА ВИЗНАЧЕННЯ ДУМКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТОСОВНО ЗМІСТУ ТА НАПОВНЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ 122 "КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ"


АНКЕТА ВИЗНАЧЕННЯ ДУМКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТОСОВНО ЗМІСТУ ТА НАПОВНЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ 075 "МАРКЕТИНГ"


АНКЕТА ВИЗНАЧЕННЯ ДУМКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТОСОВНО ЗМІСТУ ТА НАПОВНЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ 073 "УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ"


АНКЕТА ВИЗНАЧЕННЯ ДУМКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТОСОВНО ЗМІСТУ ТА НАПОВНЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ 051 "УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКА ПРАЦІ"


АНКЕТА ВИЗНАЧЕННЯ ДУМКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТОСОВНО ЗМІСТУ ТА НАПОВНЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ 151 "АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП'ЮТЕРНО -ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ"


АНКЕТА ВИЗНАЧЕННЯ ДУМКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТОСОВНО ЗМІСТУ ТА НАПОВНЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ 275 "ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ"


Анкета визначення думки здобувачів вищої освіти стосовно змісту та наповнення ОПП 032 "Історія та археологія" першого (бакалаврського) рівня освіти


Анкета визначення думки здобувачів вищої освіти стосовно змісту та наповнення ОПП 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" першого (бакалаврського) рівня освіти


Анкета визначення думки здобувачів вищої освіти стосовно змісту та наповнення ОПП "Менеджмент" першого (бакалаврського) рівня спеціальності 073 "Менеджмент"


Анкета визначення думки здобувачів вищої освіти стосовно змісту та наповнення ОПП 201 "Агрономія" першого (бакалаврського) рівня освіти


Анкета визначення думки здобувачів вищої освіти стосовно змісту та наповнення ОПП 208 "Агроінженерія" першого (бакалаврського) рівня освіти


Анкета визначення думки здобувачів вищої освіти стосовно змісту та наповнення ОПП 125 "Кібербезпека" першого (бакалаврського) рівня освіти


Анкета визначення думки здобувачів вищої освіти стосовно змісту та наповнення ОПП другого (магістерського) рівня 071 "Облік і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю та державним сектором економіки"


Анкета визначення думки здобувачів вищої освіти стосовно змісту та наповнення ОПП другого (магістерського) рівня 071 "Адміністрування податків та митних платежів"


Анкета визначення думки здобувачів вищої освіти стосовно змісту та наповнення ОПП другого (магістерського) рівня 071 "Аудит, державний фінансовий контроль та експертиза"


Анкета визначення думки здобувачів вищої освіти стосовно змісту та наповнення ОПП другого (магістерського) рівня 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"


Анкета визначення думки здобувачів вищої освіти стосовно змісту та наповнення ОПП другого (магістерського) рівня 073 "Менеджмент бізнес-організацій"


Анкета визначення думки здобувачів вищої освіти стосовно змісту та наповнення ОПП другого (магістерського) рівня "Менеджмент" спеціальності 073 "Менеджмент"


Анкета визначення думки здобувачів вищої освіти стосовно змісту та наповнення ОПП другого (магістерського) рівня 141 "Енергетичний менеджмент"


Анкета визначення думки здобувачів вищої освіти стосовно змісту та наповнення ОПП другого (магістерського) рівня 141 "Електротехнічні системи електроспоживання"


Анкета визначення думки здобувачів вищої освіти стосовно змісту та наповнення ОПП другого (магістерського) рівня 192"Будівництво та цивільна інженерія"


Анкета визначення думки здобувачів вищої освіти стосовно змісту та наповнення ОПП другого (магістерського) рівня 201"Агрономія"


Анкета визначення думки здобувачів вищої освіти стосовно змісту та наповнення ОПП другого (магістерського) рівня 208 "Технічний сервіс сільськогосподарської техніки"


Анкета визначення думки здобувачів вищої освіти стосовно змісту та наповнення ОПП другого (магістерського) рівня 208 "Агроінженерія"


Анкета визначення думки здобувачів вищої освіти стосовно змісту та наповнення ОПП другого (магістерського) рівня 274 "Автомобільний транспорт"


Анкета визначення думки здобувачів вищої освіти стосовно змісту та наповнення ОПП другого (магістерського) рівня 292 "Міжнародні економічні відносини"


Анкета визначення думки здобувачів вищої освіти стосовно змісту та наповненняосвітньої програми другого (магістерського) рівня 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа"


Анкета визначення думки здобувачів вищої освіти стосовно змісту та наповнення ОПП "Екологія" другого (магістерського) рівня спеціальності 101 "Екологія"


Визначення думки стейкходерів стосовно якості освіти здобувачів вищої освіти та вивчення ставлення роботодавців до ОПП 151"Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" в ЦНТУ


Визначення думки стейкхолдерів стосовно якості освіти здобувачів вищої освіти та вивчення ставлення роботодавців до ОПП "Маркетинг" спеціальності 075 за другим (магістерським) рівнем вищої освіти


Визначення думки стейкхолдерів стосовно якості освіти здобувачів вищої освіти та вивчення ставлення роботодавців до ОПП "Комп'ютерні науки" спеціальності 122 за другим (магістерським) рівнем вищої освіти


Визначення думки стейкхолдерів стосовно якості освіти здобувачів вищої освіти та вивчення ставлення роботодавців до ОПП "Транспортні технології" спеціальності 275 за другим (магістерським) рівнем


Визначення думки стейкхолдерів стосовно якості освіти здобувачів вищої освіти та вивчення ставлення роботодавців до ОПП 125 "Кібербезпека" за першим (бакалаврським) рівнем


Визначення думки стейкхолдерів стосовно якості освіти та вивчення ставлення роботодавців до ОПП "Управління персоналом та економіка праці" спеціальності 051"Економіка" другого (магістерського) рівня вищої освіти


Визначення думки стейкхолдерів стосовно якості освіти здобувачів вищої освіти та вивчення ставлення роботодавців до ОПП "Управління фінансово-економічною безпекою" спеціальності 073 "Менеджмент"другого (магістерського) рівня вищої освіти


Визначення думки стейкхолдерів стосовно якості освіти здобувачів вищої освіти та вивчення ставлення роботодавців до ОПП 192 "Будівництво та цивільна інженерія" за першим (бакалаврським) рівнем


Визначення думки стейкхолдерів стосовно якості освіти здобувачів вищої освіти та вивчення ставлення роботодавців до ОПП спеціальності 101 "Екологія" за другим (магістерським) рівнем


Визначення думки стейкхолдерів стосовно якості освіти здобувачів вищої освіти та вивчення ставлення роботодавців до ОПП "Електротехнічні системи електроспоживання" спеціальності 141"Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" за другим (магістерським) рівнем


Визначення думки стейкхолдерів стосовно якості освіти здобувачів вищої освіти та вивчення ставлення роботодавців до ОПП "Енергетичний менеджмент" спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" за другим (магістерським) рівнем


Визначення думки стейкхолдерів стосовно якості освіти здобувачів вищої освіти та вивчення ставлення роботодавців до ОПП "Технічний сервіс сільськогосподарської техніки" спеціальності 208 "Агроінженерія" за другим (магістерським) рівнем


Визначення думки стейкхолдерів стосовно якості освіти здобувачів вищої освіти та вивчення ставлення роботодавців до ОПП спеціальності 208 "Агроінженерія" за другим(магістерським)рівнем


Визначення думки стейкхолдерів стосовно якості освіти здобувачів вищої освіти та вивчення ставлення роботодавців до ОПП спеціальності 201 "Агрономія" за другим (магістерським) рівнем


Визначення думки стейкхолдерів стосовно якості освіти здобувачів вищої освіти та вивчення ставлення роботодавців до ОПП спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" за другим (магістерським) рівнем


Визначення думки стейкхолдерів стосовно якості освіти здобувачів вищої освіти та вивчення ставлення роботодавців до ОПП спеціальності 274 "Автомобільний транспорт" за другим (магісерським) рівнем


Визначення думки стейкхолдерів стосовно якості освіти здобувачів вищої освіти та вивчення ставлення роботодавців до ОПП спеціальності 292 "Міжнародні економічні відносини" другого (магістерського) рівня


Визначення думки стейкхолдерів стосовно якості освіти здобувачів вищої освіти та вивчення ставлення роботодавців до ОПП "Менеджмент бізнес- організацій" спеціальності 073 "Менеджмент"


Визначення думки стейкхолдерів стосовно якості освіти здобувачів вищої освіти та вивчення ставлення роботодавців до ОПП спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" другого (магістерського) рівня


Визначення думки стейкхолдерів стосовно якості освіти здобувачів вищої освіти та вивчення ставлення роботодавців до ОПП "Аудит, державний фінансовий контроль та експертиза" спеціальності 071 "Облік і оподаткування" за другим (магістерським) рівнем


Визначення думки стейкхолдерів стосовно якості освіти здобувачів вищої освіти та вивчення ставлення роботодавців до ОПП "Адміністрування податків та митних платежів" спеціальності 071 "Облік і оподаткування" за другим (магістерським) рівнем


Визначення думки стейкхолдерів стосовно якості освіти здобувачів вищої освіти та вивчення ставлення роботодавців до ОПП "Облік і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю та державним сектором економіки" спеціальності 071"Облік і оподаткування" за другим (магістерським) рівнем


Визначення думки стейкхолдерів стосовно якості освіти здобувачів вищої освіти та вивчення ставлення роботодавців до ОПП 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа"за другим (магістерським) рівнем


Визначення думки стейкхолдерів стосовно якості освіти здобувачів вищої освіти та вивчення ставлення роботодавців до ОПП спеціальності 208 "Агроінженерія" за першим (бакалаврським) рівнем


Визначення думки стейкхолдерів стосовно якості освіти здобувачів вищої освіти та вивчення ставлення роботодавців до ОПП спеціальності 201"Агрономія" за першим (бакалаврським) рівнем


Визначення думки стейкхолдерів стосовно якості освіти здобувачів вищої освіти та вивчення ставлення роботодавців до ОПП спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" за першим (бакалаврським) рівнем


Визначення думки стейкхолдерів стосовно якості освіти здобувачів вищої освіти та вивчення ставлення роботодавців до ОПП 073 "Менеджмент" за першим (бакалаврським) рівнем«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії:
т. (0522) 55-93-13
т./viber +380950785900
т.+380966013370
e-mail: pk_kntu@ukr.net

Телефон університетської довідкової служби:
(0522) 55-92-66
© 2022 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.