аспірантура

Центрально український національний
технічний університет

Українська EnglishАСПІРАНТУРА


Нормативно-законодавче регламентування

Закон України «Про вищу освіту»
Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)
Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії
Порядок присудження ступеня доктора філософії

 


Шаблони, зразки документів

Атестаційні листи


Опитування та анкетування


Загальні положення ЦНТУ

Положення про організацію освітнього процесу в ЦНТУ
Положення про відділ аспірантури та докторантури
Положення про педагогічну практику здобувача вищої освіти ступеня «доктора філософії»
Положення про порядок звітування здобувачів вищої освіти за третім освітньо-науковим рівнем "Доктор філософії"
Кодекс академічної доброчесності
Положення про організацію вивчення вибіркових навчальних дисциплін та формування індивідуального навчального плану ЗВО
Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті
Положення про дотримання академічної доброчесності НПП та здобувачами вищої освіти ЦНТУ
Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Центральноукраїнському національному технічному університеті
Положення про проходження здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук проміжної атестації у Центральноукраїнському національному технічному університеті


Наукова діяльність

Положення про науково-технічну раду ЦНТУ
Положення про державну реєстрацію та облік відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій
Положення про всеукраїнські та міжнародні наукові, науково-практичні та науково-методичні конференції викладачів, аспірантів та співробітників університету, що проводяться на базі ЦНТУ
Положення про преміювання виконавців фундаментальних досліджень, наукових та науково-технічних розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету
Положення про преміювання виконавців наукових, науково-технічних та освітніх міжнародних проектів (програм) Європейського Союзу у галузі освіти, науки, інновацій і технологій
Положення про преміювання виконавців науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт за господарськими договорами на замовлення організацій та підприємств
Положення про наукове товариство здобувачів вищої освіти

 


Безпека освітнього середовища та вирішення конфліктних ситуацій

Центр інклюзивної освіти ЦНТУ
Антикорупційна програма Центральукраїнського національного технічного університету
Положення про соціально-психологічну службу ЦНТУ
Положення про порядок врегулювання конфлікту інтересів в трудових колективах ЦНТУ
Політика попередження і боротьби із сексуальними домаганнями в ЦНТУ
Порадник здобувача вищої освіти
Правила внутрішнього розпорядку для здобувачів вищої освіти ЦНТУ
Практичні рекомендації з правозахисту
Порядок захисту прав здобувачів вищої освіти і випускників ЦНТУ в освітньому процесі

 


Вступ до аспірантури

Правила прийому до аспірантури ЦНТУ
Правила прийому до аспірантури ЦНТУ 2023 р.
Перелік спеціальностей
Договір про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за очною (денною) формою навчання в аспірантурі Центральноукраїнського національного технічного університету за державним замовленням
Програми вступних випробувань
Положення про взаємодію та наукове керівництво аспірантів та осіб які прикріплені для підготовки дисертації на здобуття наукового ступення доктора філософії, наукового консультування докторантів у Центральноукраїнському національному технічному університеті

 


Організація освітнього процесу

Графік освітнього процесу
Навчальні плани та силабуси обов’язкових дисциплін
Освітньо-наукові програми
Моніторинг освітньо-наукових програм
Каталог вибіркових дисциплін


Міжнародна діяльність

Міжнародна діяльність

 


Досягнення аспірантів

Захисти дисертацій
Впровадження результатів дисертаційних робіт
Аспіранти та докторанти

 


Контактна інформація

25006, м. Кропивницький, пр. Університетський 8, ауд.226
Царенко Ілона Олександрівна
E-mail: ilonka.tsarenko@gmail.com
Тел.: (0522) 39-04-17 +38(096) 734 32 24


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії:
т. (0522) 55-93-13
т./viber +380950785900
т.+380966013370
e-mail: pk_kntu@ukr.net

Адреса: пр. Університетський,8
Проїзд маршрутними таксі № 150, 113, 116-А, 284-A, 274
до зупинки "Університет".
Наше розташування
Телефон університетської довідкової служби:
(0522) 55-92-66

© 2022 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.