перспективи навчання в цнту іноземною мовою

Центрально український національний
технічний університет

Українська English


Перспективи навчання в ЦНТУ іноземною мовою

Керівник центру підготовки фахівців для зарубіжних країн Центральноукраїнського національного технічного університету Ігор Шепеленко розмірковує про переваги, які отримає навчальний заклад від організації викладання предметів англійською мовою як для іноземних, так і для українських студентів.

Подальша інтеграція української освіти до європейської спільноти вимагатиме від вітчизняних університетів глибшого запровадження таких самих «правил гри», за якими діють навчальні заклади переважної більшості країн Європи. Одним із ключових чинників виходу українських ВНЗ на конкурентоспроможний рівень стане їхня здатність організувати навчання студентів мовами інтернаціонального спілкування.

Тому сьогодні створення умов для навчання студентів в Центральноукраїнському національному технічному університеті, перш за все, англійською мовою (англомовний проект) – надзвичайно актуальне питання. Наскільки наш університет досягне успіхів у цьому аспекті – настільки високо він буде позиціонуватися в системі надання освітніх послуг. І це питання набагато ширше за напрям підготовки іноземних студентів.

Залучення якомога більшої кількості іноземних громадян до навчання в своїх університетах є однією із ключових тенденцій розвитку освітньої галузі кожної розвиненої країни. По-перше, кількість іноземних студентів свідчить про рівень престижу системи освіти тієї чи іншої держави, по-друге, – плата за навчання іноземних студентів є додатковим джерелом фінансування сфери освіти.

Станом на початок 2017 року, в Україні близько 200 вищих навчальних закладів здійснюють навчання іноземних громадян. За підсумками минулого навчального року Центральноукраїнський національний технічний університет посідав у цьому переліку 64-те місце, причому за останні п’ять років динаміка зміни кількості іноземних студентів нашого навчального закладу мала постійну тенденцію до збільшення.

Прагнення залучити іноземних студентів вимагає від навчальних закладів підвищення конкурентоспроможності освітніх послуг. Критеріями вибору іноземцем університету, як правило, є імідж вищого навчального закладу, спеціальність, умови проживання, географія розташування, освітні пропозиції тощо. Оскільки в минулому році Міністерство освіти і науки України відмінило для навчальних закладів окреме ліцензування такого виду діяльності як навчання іноземних студентів, останнім часом значно збільшилась кількість ВНЗ, які надають (або планують незабаром надавати) громадянам інших країн відповідні освітні послуги. Тому, в умовах постійного зростання конкуренції між університетами України, окремою перевагою навчального закладу стає підвищення якості та розширення діапазону освітніх послуг шляхом інтернаціоналізації ВНЗ.

Останнім часом основними країнами набору студентів до ЦНТУ були Азербайджан і Туркменістан. Навіть не проводячи великих рекламних та інформаційних кампаній, нам вдавалося щороку набирати достатньо велику кількість студентів із Азербайджану і Туркменістану, чому сприяли налагоджені зв'язки із представниками цих країн, кон'юнктура на ринку освітніх послуг, стабільна економічна ситуація у цих державах. Але водночас зменшилася кількість і студентів, і слухачів підготовчого відділення з країн т.з. «далекого зарубіжжя» (громадяни Азербайджану і Туркменістану не навчались на підготовчому відділенні і зараховувалися на перший курс навчання як такі, що вже володіють мовою навчання).

Але помилкою буде зациклюватися лише на абітурієнтах країн, з якими університет вже має традиції співпраці. В силу як об’єктивних, так і суб’єктивних причин, вже у найближчі роки в університеті може виникнути проблема скорочення кількості студентів із Азербайджану і Туркменістану. Очевидно, що без істотних змін у формуванні пакету освітньої пропозиції для іноземців нам буде дуже важко навіть зберегти ту кількість іноземних студентів, яка є зараз. Тому необхідно зосередити зусилля в напрямку інтернаціоналізації нашого навчального закладу та розширювати географію іноземних студентів.

Перш за все, освітня пропозиция ЦНТУ має відповідати сучасним викликам до мови навчальних програм ВНЗ.

Так склалось, що сьогодні основними мовами навчання іноземних студентів в Україні є українська (приблизно 49%) і російська (близько 32%) мови. Проте останнім часом значно зросла кількість українських університетів, що пропонують іноземцям англомовні програми. За даними Українського державного центру міжнародної освіти, таких університетів в Україні трохи більше півсотні. Також деякі вузи пропонують навчання французькою (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Донецький національний університет, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури тощо) і німецькою (Житомирський державний університет імені Івана Франка, Донецький національний університет) мовами.

Наприклад, влітку 2016 року до Полтавського національного технічного університету тільки за спеціальністю будівництво було зараховано майже 50 іноземців за програмами англомовного навчання. Чому наш університет не може цього зробити? Крім будівництва, серед іноземних студентів з англійською мовою навчання великою популярністю також користуються спеціальності «Комп'ютерна інженерія», «Менеджмент», «Фінанси».

Керівництво факультетів ЦНТУ має зрозуміти, що їхня стратегія розвитку неодмінно має включати формування англомовних програм підготовки, які, по-перше, дозволять залучати більше іноземних студентів; по-друге, допомагатимуть як іноземним, так і українським студентам брати більш активну участь у програмах подвійного дипломування та академічної мобільності разом із університетами країн ЄС, Канади, США тощо.

Але, якщо планувати набір студентів з англійською мовою навчання в 2017-18 навчальному році, вже до кінця поточного навчального року керівництво кафедр повинне виконати величезну організаційну роботу з підбору викладачів, із розроблення навчальних програм, методичного забезпечення кожної дисципліни тощо.

Для викладання навчальних дисциплін іноземними мовами можуть бути залучені викладачі інших вищих навчальних закладів, але, на мою думку, більше перспектив має стратегія підготовки таких фахівців з числа викладачів нашого університету, за якими закріплені відповідні навчальні дисципліни та котрі зможуть викладати їх англійською мовою.

Зокрема, в університеті має бути розроблене положення про організацію викладання дисциплін іноземною мовою, в якому повинні бути передбачені вимоги до викладачів, їхнього рівня володіння іноземною мовою та матеріальне стимулювання. Також університет має забезпечити можливості щодо поглиблення знань викладачів, передусім, з англійської мови, та підвищення їхньої кваліфікації з методики викладання навчальних дисциплін іноземною мовою шляхом організації курсів та створення системи мотивації. Наприклад, в деяких українських університетах передбачені коефіцієнти складності при розрахунку навантаження з методичної роботи для викладачів, які викладають англійською мовою.

Організація в університеті англомовних навчальних програм зробить освітню пропозицію ЦНТУ більш сучасною, більш конкурентоспроможною. Це стане потужним ресурсом розвитку університету, тому ми маємо максимально ефективно використати потенціал навчання студентів англійською мовою.

 

Керівник Центру підготовки фахівців для зарубіжних країн ЦНТУ, к.т.н., доцент Ігор Шепеленко


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії:
т. (0522) 55-93-13
т./viber +380950785900
т.+380966013370
e-mail: pk_kntu@ukr.net

Телефон університетської довідкової служби:
(0522) 55-92-66
© 2022 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.