економічне зростання та інноваційний розвиток: конференція молодих науковців

Центрально український національний
технічний університет

Українська English


Економічне зростання та інноваційний розвиток: конференція молодих науковців

16 квітня на базі кафедри економіки та підприємництва Центральноукраїнського національного технічного університету відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємства». Цього року доповіді на конференцію подали понад 120 учасників.

До організаційного комітету конференції увійшли представники Центральноукраїнського національного технічного університету; Льотної академії Національного авіаційного університету; Херсонського національного технічного університету; Хмельницького національного університету; Університету економіки та права «Крок» (Київ); Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького; Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету.

Як зазначила завідувач кафедри економіки та підприємництва ЦНТУ, професор Марина Семикіна, конференція була започаткована в 2012 році (тоді конференція мала назву «Резерви економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств»). З часом, у зв’язку із необхідністю розширення наукових пошуків, тематика конференції доповнювалась новими напрямами, тому зараз конференція присвячується визначенню напрямів економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств.

У конференції «Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємства» традиційно беруть участь не лише здобувачі вищої освіти та молоді вчені, а й відомі науковці. Зокрема, цьогоріч на конференцію надіслали доповіді понад 120 учасників, у тому числі – 60 студентів, магістрантів та аспірантів; 13 докторів наук та 44 кандидата наук.

Як повідомила секретар оргкомітету конференції «Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємства» доцент Наталія Сисоліна, учасники конференції представляли Центральноукраїнський національний технічний університет; ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; Льотну академію Національного авіаційного університету (Кропивницький); Кіровоградську Малу академію наук учнівської молоді; Інститут комерціалізації наук Куявського університету (Влоцлавек, Польща); Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету; Донецький національний університет імені Василя Стуса (Вінниця); Хмельницький національний університет; ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» (Покровськ); Тернопільський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України; Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України (Київ); Одеський національний економічний університет; Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України (Луцк); Міжрегіональну академію Управління персоналом; Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»; Херсонський національний технічний університет; Інститут економіки промисловості НАН України; Донбаську національну академію будівництва і архітектури (Краматорськ).

Під час пленарного засідання були презентовані доповіді представників ЦНТУ «Роль закладів вищої освіти у забезпеченні кадрових потреб підприємств в контексті розвитку інноваційних екосистем» (професор Олександр Левченко) та «Актуальні проблеми відтворення та розвитку людського капіталу України» (професор Марина Семикіна).

Також на пленарному засіданні виступили: завкафедри маркетингу та поведінкової економіки Університет економіки та права «Крок», професор І.Л.Петрова; професор О.І.Гончар, Хмельницький національний університет; директор Інституту комерціалізації наук Куявського університету (Влоцлавек, Польща), доктор управлінських наук Тадеуш Троциковський; професор В.В.Стадник та аспірант О.В.Каштальян, Хмельницький національний університет; професор С.Р.Пасєка, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького; доцент З.В.Смутчак, Льотна академія Національного авіаційного університету та інші.

Тематика наукових робіт, поданих на конференцію: управління ефективністю діяльності підприємства; шляхи активізації інноваційної діяльності підприємства; інвестиційна привабливість підприємства та її забезпечення; проблеми конкурентоспроможності вітчизняних підприємств в умовах євроінтеграційних процесів; механізми мотивації персоналу і соціальна відповідальність бізнесу; освітньо-професійний розвиток персоналу в контексті євроінтеграції і завдань інноваційної економіки; економічна безпека підприємств, напрями та механізми її регулювання.

Серед кращих наукових робіт представників ЦНТУ оргкомітет відзначив доповіді:

«Стратегія формування конкурентних переваг підприємства в умовах кризи» (автори: Пилипенко Ю.В., студ. гр. ЕП-16ПЗ, Чумаченко О.С., к.т.н., доц.);

«Поглиблення кризи мотивації праці на тлі пандемії коронавірусу» (Денисенко К.С., аспірант, науковий керівник - Семикіна М.В., д.е.н., проф.);

«Удосконалення стратегії ведення бізнесу в умовах кризи пандемії» (Довганич Ю.О., здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, науковий керівник – Бугаєва М.В., к.е.н., доц.)

«Мотиваційні механізми персоналу і соціальна відповідальність бізнесу» (Біловодська І. М., студ. гр. ЕОБ 20м, науковий керівник – Сисоліна Н.П., к.е.н., доц.);

«Засоби формування довгострокової конкурентоспроможності підприємства» (Несенко А.В., студ. гр. ЕП-17, Чумаченко О.С., к.т.н., доц.);

«Концептуалізація економіки знань на сучасному етапі розвитку суспільства» (Ванельчук Д. В., студ. гр. ЕП-20м, науковий керівник – Бугаєва М.В., к.е.н., доц.);

«Людський потенціал України: аналіз тенденцій розвитку, впливових чинників» (Сікорака В.І., аспірант, науковий керівник – Семикіна М.В., д.е.н., проф.);

«Правові аспекти підприємницької діяльності в Україні» (Цветік Ю.С., студ. гр. ЕП-18, науковий керівник – Сисоліна Н.П., к.е.н., доц.);

«Використання методів квантової теорії для розвитку свідомості здобувачів освіти» (Пономаренко Т.В., студ. гр.ЕП-20м, науковий керівник – Запірченко Л.Д., к.е.н., доц.).

Тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємства» будуть опубліковані окремим збірником.

За інформацією кафедри ЕП ЦНТУ


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії: (0522) 55-93-13, 39-04-67
Телефон університетської довідкової служби: (0522) 55-92-66
© 2018 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.