цнту став одним з партнерів міжнародної науково-практичної конференції

Центрально український національний
технічний університет

Українська English


ЦНТУ став одним з партнерів міжнародної науково-практичної конференції

Представники Центральноукраїнського національного технічного університету долучились до роботи І Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Державне й муніципальне управління у XXI столітті: організаційно-економічні, правові та інформаційні аспекти», яка відбулася минулого тижня на факультеті управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.

Безпосередньо організаторами конференції виступили кафедра економіки та публічного управління і кафедра публічного адміністрування та управління бізнесом ЛНУ імені Івана Франка.

Партнерами заходу стали заклади освіти: Національний Університет «Чернігівська політехніка»; Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна; Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова; Центральноукраїнський національний технічний університет; Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права Закладу вищої освіти «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»; Навчально-наукова лабораторія дослідження проблем публічного адміністрування та децентралізації влади Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України, DTI University, Dubnica nad Vahom (Slovakia), Batumi Navigation Teaching University – Research Center (Georgia), IVAN PAUL II Catholic University of Lublin (Poland), Institute of Mathematics, Informatics and Landscape Architecture (Poland), State Higher Technical and Economic School. B. Markevich in Yaroslavl (Poland).

Відкрив конференцію декан факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка, к.е.н., доцент Андрій Стасишин.

Від адміністрації ЦНТУ учасників конференції привітав проректор з наукової роботи, д.е.н, професор Олександр Левченко. У своєму виступі Олександр Миколайович наголосив на актуальності в умовах децентралізації питання підвищення якості освітньої підготовки здобувачів у сфері державного та муніципального управління.

ЦНТУ має значні позитивні здобутки у цій сфері, зокрема, в нашому університеті діють курси з підвищення кваліфікації лідерів, керівників середньої управлінської ланки та фахівців територіальних громад та органів місцевого самоврядування регіону «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) завдяки співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

На базі кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності успішно реалізується програма з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у питаннях запобігання корупції та забезпечення доброчесності, здійснювалася підготовка магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» на замовлення Національного агентства України з питань державної служби. Тому наш університет завжди відкритий до нових форм і напрямів співпраці із вітчизняними і зарубіжними партнерами у сфері поліпшення якості підготовки фахівців публічної служби.

Від імені студентства ЦНТУ учасників конференції привітав голова студентського профспілкового комітету Євген Шаповал.

В роботі конференції «Державне й муніципальне управління у XXI столітті: організаційно-економічні, правові та інформаційні аспекти» взяли участь понад 140 здобувачів вищої освіти та молодих науковців.

В рамках конференції розглядалися такі актуальні питання сьогодення: проблеми та перспективи формування механізмів державного управління соціально-економічним розвитком; стратегія розвитку місцевого самоврядування в умовах глобальної інтеграції; кращі світові практики управління людськими ресурсами та їх впровадження в Україні; управління публічними фінансами та фінансами бізнесу в сучасних умовах; правове забезпечення публічного управління; правове регулювання відносин у громадянському суспільстві.

Із доповідями на конференції «Державне й муніципальне управління у XXI столітті: організаційно-економічні, правові та інформаційні аспекти» виступили представники ЦНТУ: Богдан Ащеулов (тема доповіді: «Сутність публічного адміністрування», науковий керівник – к.е.н., доц. Тетяна Фоміна) та Катерина Постна (тема доповіді: «Публічні фінанси як складова фінансової системи», науковий керівник – к.е.н. Тетяна Корнєєва).

Крім цього, тези на конференцію подали молоді науковці і здобувачі від ЦНТУ: Ілона Андрощук і Наталія Пітел (тема «Феномен лідерства в публічному управлінні»); Марія Бугаєва (тема «Трансформація менеджменту внутрішньої мобільності персоналу підприємства в контексті євроінтеграційних процесів України»); Тетяна Немченко і Тамара Немченко (тема «Тенденції розвитку трудового потенціалу в умовах становлення цифрової економіки»).

а також студенти:

Юлія Агура (тема «Методичні засади моніторингу загроз фінансово-економічної безпеки підприємства», науковий керівник – к.е.н., доц. Ольга В’юник);

Богдан Желовніков (тема «Проблеми участі молоді у місцевому та регіональному житті», науковий керівник – к.е.н., доц. Наталія Глевацька);

Артем Ковпак (тема «Стратегія розвитку місцевого самоврядування в умовах глобальної інтеграції», науковий керівник – к.е.н., доц. Тетяна Грінка);

Ельміра Олійник (тема «Ефективність державної політики та використання коштів публічних фінансів України в умовах пандемії COVID-19», науковий керівник – к.е.н., доц. Наталія Глевацька);

Валерія Ревва («Організація тренінгів, як фактор розвитку персоналу», науковий керівник – Тетяна Тушевська);

Тахір Якупов («Управління людськими ресурсами в контексті розвитку інноваційних процесів на підприємстві», науковий керівник – к.е.н., доц. Оксана Сторожук).

Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Державне й муніципальне управління у XXI столітті: організаційно-економічні, правові та інформаційні аспекти» буди видано окремим збірником.

За інформацією кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії:
т. (0522) 55-93-13
т./viber +380950785900
т.+380966013370
e-mail: pk_kntu@ukr.net

Телефон університетської довідкової служби:
(0522) 55-92-66
© 2022 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.