захист докторської дисертації

Центрально український національний
технічний університет

Українська English


Захист докторської дисертації

Доцент кафедри автоматизації виробничих процесів ЦНТУ Анатолій Мацуй захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.07 «Автоматизація процесів керування». Захист відбувся 15 грудня на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 09.052.03 Криворізького національного університету.

Тема дисертаційної роботи – «Методологічні засади енергоефективного інваріантного керування подрібненням-класифікацією руд на основі непрямих прогностичних оцінок характеристик сировини та обладнання». Дисертація виконана на кафедрі автоматизації виробничих процесів Центральноукраїнського національного технічного університету.

Науковий консультант дисертаційної роботи – професор кафедри автоматизації виробничих процесів ЦНТУ, доктор технічних наук, професор Василь Кондратець.

Офіційні опоненти: завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж Криворізького національного університету, доктор технічних наук, професор Андрій Купін;

професор кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем НТУ «Дніпровська політехніка», доктор технічних наук, професор Леонід Мещеряков;

професор кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки Харківського національного університету радіоелектроніки, доктор технічних наук, доцент Олександр Цимбал.

Метою дисертації «Методологічні засади енергоефективного інваріантного керування подрібненням-класифікацією руд на основі непрямих прогностичних оцінок характеристик сировини та обладнання» є підвищення ефективності керування технологічним процесом рудопідготовки в першій стадії застосуванням нової розробленої методології.

Робота базується на реалізації прогресивних ідей інваріантного керування, нових математичних моделей і встановлених залежностей для сировини і обладнання, методів і систем автоматичного керування, підходів і засобів оцінювання основних технологічних параметрів. Автором запропоновано методи непрямого прогностичного оцінювання оптимального кульового завантаження млина, маси і кількості спрацьованих в процесі подрібнення руди куль, кількості різнорозмірних куль, які необхідно довантажити в технологічний агрегат на заміну спрацьованих.

Зокрема, запропоновано інваріантний підхід керування енергоефективності руйнування руди, де критерієм оцінювання енергоефективності виступає не концентрація твердого в зоні контролю, а середньозважений його розмір на вході кульового млина, що дозволило реалізувати АСК масовою витратою руди в млин з найбільшою енергоефективністю її подрібнення.

Розроблені теоретичні положення дозволили визначити принципи вдосконалення методів автоматизованого керування циклом й створити комплекс автоматичних систем цільового призначення, який забезпечує зростання продуктивності за готовим продуктом на 13,2% та збільшення ефективності класифікації на 19,4%.

Із текстом дисертації можна ознайомитись в бібліотеці Криворізького національного університету.


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії:
т. (0522) 55-93-13
т./viber +380950785900
т.+380966013370
e-mail: pk_kntu@ukr.net

Телефон університетської довідкової служби:
(0522) 55-92-66
© 2022 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.