навчальний посібник дисципліни «логістика постачання… підприємств, фірм, компаній»

Центрально український національний
технічний університет

Українська English


Навчальний посібник дисципліни «Логістика постачання… підприємств, фірм, компаній»

Колектив кафедри експлуатації та ремонту машин Центральноукраїнського національного технічного університету видав навчальний посібник для вивчення здобувачами вищої освіти дисципліни «Логістика постачання транспортних і виробничих підприємств, фірм, компаній».

У навчальному посібнику, передусім, розглянуто логістичний підхід до системи постачання в структурі господарської діяльності різних підприємств.

Редактор видання – професор кафедри експлуатації та ремонту машин Центральноукраїнського національного технічного університету Віктор Аулін. Співавтори навчального посібника: доцент кафедри ЕРМ Сергій Лисенко, докторант кафедри ЕРМ Андрій Гриньків, доцент кафедри ЕРМ Дмитро Голуб та аспірант кафедри Артем Головатий.

Начальний матеріал у посібнику викладено в десяти розділах, таких як:

логістичний підхід до формування систем постачання транспортних і виробничих підприємств, фірм, компаній;

логістика постачання в структурі господарської діяльності підприємств, фірм, компаній;

організаційні форми, зміст та утримання господарських зв'язків у системі постачання;

планування та прогнозування потреб у матеріальних ресурсах у функціональному циклі «постачання-виробництво» на підприємстві;

функціональний цикл постачання як складова частина повного логістичного циклу на транспортних і виробничих підприємствах, фірмах, компаніях;

вибір постачальника матеріальних ресурсів як логістична функція системи постачання;

управління запасами у логістиці постачання;

трансакційні операції і роботи у логістичній системі постачання підприємств, фірм, компаній;

купівлі основних виробничих фондів та придбання послуг. державні закупівлі;

ефективність логістики постачання на підприємстві, фірмі, компанії та методи її оцінювання.

У кінці кожного розділу наведено питання для самоконтролю та тести для поточного контролю знань. В посібнику також надано список використаних джерел вітчизняних та зарубіжних авторів, глосарій основних термінів і понять, тести для підсумкового контролю знань з логістики постачання.

При написанні навчального посібника автори притримувалися принципів, які дозволили більш широко розкрити зміст дисципліни логістики постачання: доступність викладення матеріалу; домінуючий взаємозв’язок з навчальними дисциплінами, що є складовими логістики; врахування світового і вітчизняного історичного досвіду в області теорії і практики матеріально-технічного та інформаційного постачання.

Навчальний посібник «Логістика постачання транспортних і виробничих підприємств, фірм, компаній» рекомендовано бакалаврам, магістрам та аспірантам спеціальностей галузей знань: «Транспорт»; «Інформаційні технології»; «Механічна інженерія»; « Автоматизація та приладобудування»; «Архітектура та будівництво»; «Аграрні науки та продовольство», а також – науково-педагогічним та науковим працівникам, інженерно-технічним співробітникам, які досліджують питання логістики постачання матеріальних ресурсів та сумісних з ними ресурсів іншої природи.

Як повідомлялось учора на сайті ЦНТУ, університет та кафедра експлуатації та ремонту машин успішно пройшли акредитацію за першим (бакалаврським) рівнем освітньо-професійної програми «Транспортні технології (автомобільний транспорт)».

За інформацією кафедри експлуатації та ремонту машин


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії:
т. (0522) 55-93-13
т./viber +380950785900
т.+380966013370
e-mail: pk_kntu@ukr.net

Телефон університетської довідкової служби:
(0522) 55-92-66
© 2022 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.