стан науки в цнту та напрями її подальшого розвитку

Центральноукраїнський національний
технічний університет

Українська English


Стан науки в ЦНТУ та напрями її подальшого розвитку

Наукова діяльність – обов’язкова та невід’ємна складова вищої школи, оскільки саме наука робить університет університетом, а не просто «навчальним закладом». Розуміючи значення університетської науки, в Центральноукраїнському національному технічному університеті, незважаючи на складні часи, науковій роботі приділяється підвищена увага, завдяки чому ЦНТУ демонструє високі наукові результати.

Наукова робота Центральноукраїнського національного технічного університету здійснюється за наступними стратегічними напрямами:

– отримання держбюджетного фінансування проектів університету від Міністерства освіти і науки України;

– отримання госпдоговірного фінансування через вирішення наукових проблем підприємств міста та області;

– співпраця з Кіровоградською обласною державною адміністрацією та органами місцевого самоврядування;

– налагодження міжнародної наукової співпраці; здійснення інноваційної діяльності;

– проведення різноманітних наукових заходів міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівня;

– забезпечення науково-технічною документацією юридичних та фізичних осіб Кіровоградщини, наукова діяльність молодих учених та студентів університету;

– підготовка майбутніх наукових кадрів (аспірантів та докторантів); підготовка майбутніх студентів в філії Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді.

Науковці університету беруть участь у щорічному конкурсному відборі наукових проектів, виконання яких здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. Наукові дослідження проводяться в 15 наукових лабораторіях, що забезпечують діяльність визнаних наукових шкіл ЦНТУ. Науковці проводять фундаментальні наукові дослідження та прикладні дослідження і розробки.

Міністерством освіти і науки України було профінансовано проектів у 2014 р. на суму 725,5 тис. грн., у 2015 р. – 654,7 тис. грн., у 2016р. – 743,0 тис. грн., а у 2017 році університет планує отримати 1077,6 тис. грн. Як бачимо, динаміка позитивна.

Центральноукраїнський національний технічний університет надає допомогу підприємствам міста Кропивницького та області у вирішенні їх наукових, технічних та інших проблем за рахунок укладення господарських договорів. В 2014 р. госпдоговорів укладено на суму 44,1 тис. грн., у 2015 – 118,9 тис. грн., у 2016 – 226,0 тис. грн. у 2017 р. виконано договорів на 428 тис. грн.

Як у першому, так і у другому випадках це найкращі показники серед закладів вищої освіти Кіровоградської області.

Основними замовниками наукової та науково-технічної продукції університету були підприємства різних форм власності, організації та господарства регіону, управління Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Необхідно відмітити плідну співпрацю університету з Кіровоградською обласною державною адміністрацією та органами місцевого самоврядування.

Учені університету з метою вирішення регіональних потреб підготували та надали ряд перспективних для реалізації наукових та науково-технічних розробок та пропозицій до Програми економічного і соціального розвитку Кіровоградської області; до Плану заходів із виконання Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року; до Регіональної програми науково-технічного та інноваційного розвитку Кіровоградської області на 2016-21 роки, до Програми інформатизації Кіровоградської області "Електронна Кіровоградщина" на 2017-19 роки.

Університет є учасником виконання чотирьох проектів програм по виконанню Плану заходів на 2015-17 роки із реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року, зокрема: підвищення рівня енергоефективності територій Кіровоградської області на основі енергоаудитів; формування інтегрованих агропромислових структур (кластерів) на регіональному рівні; забезпечення збалансованості ринків праці та освітніх послуг регіону та дистанційної очно-заочної школи Малої академії наук учнівської молоді. В рамках даної програми та сумісної роботи з Департаментом економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації університет був співорганізатором конференції «Кіровоградщина-2025: пріоритети і можливості розвитку» 7 червня 2017р. Особливо активну участь в підготовці конференції та формуванні збірника тез доповідей взяли науковці кафедри економіки менеджменту та комерційної діяльності, кафедри аудиту та оподаткування.

На сьогодні діє розроблена за ініціативи університету та департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської ОДА «Програма впровадження регіональних наукових досліджень у промислове виробництво Кіровоградської області на 2017-2020 роки», в якій винахідники та науковці ЦНТУ беруть активну участь. На сьогодні подані заявки на виконання трьох проектів. В рамках цієї програми в середині листопада 2017 року між Кіровоградською обласною державною адміністрацією, ЦНТУ та ПП «Астарта Груп» укладено угоду про впровадження у серійне виробництво інноваційної конструкції, розробленої науковцями і викладачами кафедри сільськогосподарського машинобудування університету.

В напрямку реалізації підвищення рівня енергоефективності області активно співпрацює з Департаментом інфраструктури та промисловості Кіровоградської ОДА університетський сертифікований Центр енергозбереження, енергетичного менеджменту і консалтингу зі Спеціалізованою групою із енергодосліджень та енергозбереження. Сертифіковані енергоаудитори Центру протягом 2016 та цього року здійснили енергетичний аудит восьми закладів освіти та підприємств комунально-побутового сектору Кіровоградської області, три з них – за господарчими договорами, загальним обсягом 45,0 тис. грн. В 2017р. було укладено господарчий договір на 20,0 тис. грн. та в стадії укладання три договори з орієнтовним обсягом 120,0 тис. грн.

Цим колективом був розроблений проект обласної Програми-Дорожньої карти з розвитку відновлювальних джерел енергії в  Кіровоградській області, (затверджено 07 листопада 2016 р.) та розробляється Обласна програма з енергозабезпечення та впровадження нетрадиційних джерел енергії.

Активно співпрацювала з Департаментом екології та природних ресурсів сертифікована лабораторія екологічного моніторингу: з метою виконання завдань регіональної комплексної програми охорони навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки в 2016 році проведені наукові дослідження за двома госпдоговірними темами зі збереження та поліпшення біоекологічного стану водосховищ області загальним обсягом 88,0 тис. грн. та в 2017 році укладений договір на виконання другого етапу робіт обсягом 120,0 тис. грн.

В звітному році за результатами виконання господарчого договору «Оподаткування та державна підтримка сільськогосподарських  товаровиробників з урахуванням регіональних пріоритетів» була здійснена розгорнута презентація-доповідь результатів досліджень замовнику – громадській організації «Кіровоградська обласна рада сільськогосподарських підприємств» та Департаменту агропромислового розвитку Обласної державної адміністрації.

Результати науково-дослідної роботи університету передаються до впровадження у виробництво з цією метою проводяться різноманітні наукові заходи, конференції, семінари. В 2016 році в університеті,завдяки підтримці Департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської обласної державної адміністрації, відбувся круглий стіл та виставка «Сучасні технології в промисловості, енергетиці та на транспорті регіону», який став логічним продовженням «Дня науки»-2016. 20 описів проектів, які презентувалися науковцями університету на виставці, були направлені до Департаменту з метою застосування їх в інноваційних обласних програмах та на підприємствах і організаціях області.

У листопаді 2016 року за ініціативи університету, разом з управлінням економіки Кіровоградської міської ради було започатковано проведення муніципального інвестиційного форуму «TIME to INVEST» та Всеукраїнської виставки «Енергоефективність. Енергозбереження», організованої у відповідності до розпорядження міського голови про проведення у місті «Днів енергії». В 2017році ЦНТУ був співорганізатором даного заходу, який було проведено на базі університету. Голова Кіровоградської ОДА Сергій Кузьменко та міський голова міста Кропивницький Андрій Райкович відзначили високий рівень організації заходу та відмітили університет подякою.

18 інвест-проектів науковців ЦНТУ були направлені для включення до веб-порталу «Центрально-Український інвестиційний портал», а 35 інвестиційних пропозицій-проектів, які є пріоритетними для закладу та міста Кропивницького, були направлені до Кіровоградської міської ради для їх подальшого включення у буклет «Кіровоград: інвестиційні пропозиції».

Проректор з наукової роботи професор О.М. Левченко є членом Координаційної ради по боротьбі з порушеннями прав інтелектуальної власності при Кіровоградській обласній державній адміністрації.

Наукові розробки університету мають важливе значення щодо підвищення обороноздатності та національної безпеки держави, тому для подальшого їх впровадження був підписаний меморандум про партнерство і співробітництво з ДК «Укрборонпром» та в розвиток подальшої співпраці запропоновані для розгляду ряд проектів. Підготовлені та надані пропозиції до Плану заходів із реалізації Стратегії кібербезпеки України.

Проводиться робота з реклами наукових розробок та налагодження наукових зв’язків в Китаї. На запрошення Гуандунського союзу з міжнародної науково-технічної співпраці проректор із наукової роботи ЦНТУ, професор Олександр Левченко взяв участь в роботі форуму «Тиждень виробництва високотехнологічного устаткування», що проходив у м. Фошань китайської провінції Гуандун 23-28 квітня 2017 р. Під час візитів на місцеві підприємства та протягом роботи форуму проректор з наукової роботи презентував розробки кафедри експлуатації та ремонту машин в галузі відновлення, зміцнення поверхонь деталей машин, підвищення міцності поверхонь, а також вдосконалення конструкцій шестеренних гідронасосів; результати досліджень в напрямку паралельної кінематики науковців кафедри металорізальних верстатів та систем; результати наукової роботи кафедри сільськогосподарського машинобудування; а також розробки кафедри деталей машин та прикладної механіки. Китайське підприємство м. Фошань GD Midea Air-Conditioning Equipment Co зацікавилося науковими розробками професора ЦНТУ Г.Б. Філімоніхіна в напрямку автобалансування осьових вентиляторів. Науковцями ЦНТУ готується укладання контракту.

У вересні 2017 року університет відвідав корейський посол Лі Янг-Гу та передав пропозиції щодо спільного корейсько-українського науково-експериментального проекту в галузі вирощування сільгосппродукції. За сприяння Посольства Республіки Корея в Україні підписано Меморандум про співпрацю в освітній і науковій сферах між Центральноукраїнським національним технічним університетом та південнокорейським Національним університетом Чонбук (Chonbuk National University).

У навчальному році кафедри університету співпрацювали за 73 договорами про творчу співдружність, у т.ч. 10 – з установами НАН України.

В ЦНТУ працює сектор науково-технічної інформації університету який постійно поповнюється новими патентами і стандартами. База даних «Патентна документація» містить 1462873 описів патентів. Бібліотечне обслуговування на базі фонду у 2014-2016 рр. характеризувалось такими показниками: кількість відвідувачів склала – 1508 осіб, користувачам було видано 116442 документів. Науково-технічною та патентною інформацією за договорами та разовими запитами було обслуговано 30 організацій та підприємств.

Колектив ЦНТУ протягом багатьох років тісно співпрацює з Національним науковим центром «Інститут механізації і електрифікації сільського господарства» НААН України в рамках довгострокового договору про творче співробітництво з проведення сумісних досліджень з розробки конструкцій сільськогосподарських машин для обробітку ґрунту, посіву та очищення сільськогосподарських культур, створення нових технологій підвищення технічного рівня деталей сільськогосподарської техніки, створення та удосконалення систем енергетичного забезпечення потреб виробників сільськогосподарської продукції та сільських населених пунктів тощо. 10 липня 2014 року відбувся круглий стіл за участі науковців університету та керівників Національного наукового центру «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» НААН України, головним завданням якого став пошук спільних напрямків наукових досліджень

В розвиток договору про творчу співдружність із Національним науковим центром підготовлена двостороння угода про створення сумісної лабораторії з очищення зерна.

Директор ННЦ «ІМЕСГ» НААН України В.В. Адамчук є членом редакційної колегії Загальнодержавного міжвідомчого науково-технічного збірника «Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин», засновником якого є університет.

З метою підведення підсумків виконання наукових досліджень ЦНТУ в 2014-16 рр. в університеті проводилися ряд заходів:

– Щорічний «День науки», в рамкам якого на наукові конференції та виставку наукових розробок запрошувалися представники промислових підприємств та організацій міста;

– Міжнародні та Всеукраїнські науково-практичні конференції.

За звітний період в університеті було проведено 67 конференцій (2014 р. – 15, 2015 р. – 16, 2016р. – 36), семінарів та круглих столів. Представники університету взяли участь в 11-ти виставках, в1647 наукових конференціях та семінарах, видано 3684публікації (2014 р. – 1204, 2015 р. – 1236,2016р. – 1244), у тому числі 56 монографій та 43 навчальних посібника, подано 105 заявок на можливі винаходи та корисні моделі (2014р. – 27, 2015р. – 29, 2016р.– 49), одержано 92 патенти (2014 р.– 28, 2015р.– 21, 2016р.– 43). Випущено друком 69 збірників наукових праць та тез наукових конференцій. Для популяризації університетських наукових розробок видається збірник з описами завершених наукових розробок. Матеріали по завершеним розробкам розміщуються на сайті університету.

ЦНТУ став єдиним в Кіровоградській області закладом вищої освіти, де Міністерство освіти і науки України затвердило створення регіонального контактного пункту рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» за тематичним напрямом «Малі та середні підприємства» (SMEs).

Значна увага в університеті приділяється підготовці наукових кадрів. Аспірантура проводить підготовку науковців за вісьмома спеціальностями, докторантура за трьома спеціальностями. В звітному періоді працівниками університету було захищено 22 дисертації на отримання наукового ступеню кандидата наук та чотири дисертації на отримання наукового ступеню доктора наук (в 2017р. захищено п’ять кандидатських дисертацій, одна докторська). В ЦНТУ діють три спеціалізовані ради.

Плідно займаються науковою роботою молоді науковці ЦНТУ. У Конкурсі проектів наукових робіт молодих науковців 2017 року виборов державне фінансування проект молодих учених ЦНТУ «Конструкція та працездатність високопродуктивних і енергоефективних вібромашин з віброзбудниками у вигляді пасивних авто балансирів».

За період 2014-16 рр. за результатами конкурсів були призначені обласні премії трьом молодим науковцям університету, призначені три стипендії обласної державної адміністрації та обласної Ради трьом молодим науковцям університету. У 2017 році премію отримали два молоді науковці та стипендію аспірант.

В 2016 році аспірантці ЦНТУ було призначено академічну стипендію Президента України на 2016-2017 навчальний рік.

10 молодих науковців за три роки отримували стипендію Кабінету Міністрів України.

В поточному році науковці університету пройшли стажування за кордоном та прийняли участь в зарубіжних заходах з метою представлення своїх наукових доробок європейській спільноті в Польщі, Білорусії та Словаччині.

Велике значення в університеті приділяється  залученню студентів до виконання наукової роботи.

Студенти університету беруть активну участь у олімпіадах, конкурсах та конференціях.

Кількість переможців, які одержали нагороди за результатами ІІ туру олімпіад у 2015-2017 н.р. в ЦНТУ складає: 2015 р. – 11; 2016 р. – 12; 2017 р. – 14 студентів; в ЦДПУ ім. В. Винниченка: 2015 р.– 4; 2016 р. – 2; 2017 р. – 3 студенти); КЛА НАУ – 2 студенти-призери з’явились тільки в 2017р.

Кількість переможців всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2015-2017 н.р., ЦНТУ: 2015 р. – 11, 2016 р. – 5, 2017 р. – 7 переможців; ЦДПУ: 2015 р. – 1, 2016 р. – 3, 2017р. – 4 переможця; КЛАУ НАУ – немає. (Інформацію отримано з наказів Міністерства освіти і науки України).

Кількість опублікованих статей за участю студентів ЦНТУ: 2015 р. – 542; 2016 р. – 728; 2017 р. – 1038 публікацій.

Кількість доповідей студентів ЦНТУ на конференціях, форумах, круглих столах: 2015р. – 1213; 2016 р. – 1288; 2017 р. – 1366 доповідей.

Щодо патентної діяльності за участю студентів Кіровоградщини, то лише студенти ЦНТУ за 2015-2017 роки подавали заявки і отримували позитивні рішення. Так у 2015 році подано 18 заявок, отримано 9 патентів України на корисну модель, а у 2016 році подано 22 заявки, отримано 18 патентів України, у 2017 році подано 6 заявок, отримано 12 патентів України на корисну модель.

Слід відмітити, що у 2016-2017 навчальному році на кафедрах Центральноукраїнського національного технічного університету активно працюють студентські наукові гуртки, науково-технічні гуртки та наукові проблемні групи. Отже, ЦНТУ – лідер студентської науки в порівнянні з ЗВО Кіровоградської області!

З метою залучення якомога більшої кількості обдарованих учнів до науково-дослідницької діяльності на базі університету діє філія Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді. Працюють секції інформатики та технологій,науково-технічної творчості та винахідництва, фінансів, грошового обігу та кредиту, історії. За звітний період наукові керівники цих секцій були відзначені Кіровоградською обласною радою за підготовку учасників та призерів ІV етапу Всеукраїнських олімпіад та ІІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт.

В 2017 році викладач кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення, керівник секції інформатики та технологій МАН України канд. техн. наук, О.М. Дрєєв нагороджений Обласною педагогічною премією імені В.О. Сухомлинського, а також отримав Подяку Міністерства освіти і науки України.

ЦНТУ – єдиний ЗВО регіону, що отримав доступ до електронної наукової бази даних Scopus.

З 1 листопада 2017 року наукова спільнота області матиме можливість користуватися ресурсами Scopus у бібліотеці Центральноукраїнського національного технічного університету. Наказом МОН України № 1286 від 19.09.2017 року «Про надання доступу вищим навчальним закладам і науковим установам, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України, до електронних наукових баз даних» затверджено перелік ЗВО, яким за кошти держбюджету надається доступ до міжнародних електронних наукових баз даних Scopus і Web of Science! Після проведення конкурсного відбору, надано можливість безкоштовного користування науковою базою даних Scopus тільки 68 вищим навчальним закладам та науковим установам України і Центральноукраїнський національний технічний університет теж входить до цього переліку.

Scopus – найбільша у світі реферативна база даних і наукометрична платформа, яка була створена в 2004 р. видавничою корпорацією Elsevier. Ресурс індексує понад 21 500 рецензованих наукових журналів (близько 60 млн. записів) різних галузей знань – природничих наук, математики, інженерії, технології, охорони здоров’я та медицини, соціальних і гуманітарних наук, а також 130 000 книг. Вищезазначена платформа відстежує відомості про цитування та розраховує різноманітні дослідницькі метрики. Доступ до цієї найавторитетнішої міжнародної електронної наукової бази даних – це можливість стежити за міжнародними науковими дослідженнями, отримувати актуальну та якісну інформацію зі своєї тематики, співпрацювати з іноземними партнерами, отримувати відомості щодо цитованості.

Отже, з 1 листопада 2017 року наукова спільнота області матиме можливість користуватися ресурсами Scopus у бібліотеці Центральноукраїнського національного технічного університету. Викладачі ж та студенти ЦНТУ, зможуть це зробити безпосередньо з будь-якого персонального комп’ютера, який підключений до локальної мережі університету, або, використовуючи Wi-Fi зони ЦНТУ (для смартфонів, планшетів, ноутбуків тощо). Докладну інформацію по користуванню базою даних Scopus, ви можете отримати в бібліотеці ЦНТУ.

Результати наукової діяльності університету відображають незалежні міжнародні рейтинги з оцінювання вищих навчальних закладів. В національному рейтингу ЗВО «ТОП-200 Україна» ЦНТУ посів 54 місце в 2017р. (в 2016р. – 56, ЦДПУ – 122), а відповідно до складеного у липні 2017 року інформаційним ресурсом «Освіта.ua» консолідованого рейтингу вищих навчальних закладів України наш університет посідає 84 місце (в 2016р. –110-111 місце; ЦДПУ – 92; Кіровоградський інститут комерції – 226). Тобто, Центральноукраїнський національний технічний університет став найбільш рейтинговим вищим навчальним закладом регіону! 

Олександр Левченко, доктор економічних наук, професор, проректор із наукової роботи ЦНТУ


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії: (0522) 55-93-13, 39-04-67
Телефон університетської довідкової служби: (0522) 55-92-66
© 2018 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.