Програми вступних іспитів на другий (магістерський) рівень вищої освіти


029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
051 Економіка агробізнесу та агротрейдинг
Економіка підприємства
Управління персоналом та економіка праці
071 Аудит, державний фінансовий контроль та експертиза
Адміністрування податків та митних платежів
Аудит, державний фінансовий контроль та експертиза
Облік і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю та державним сектором економіки
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
073 Менеджмент бізнес-організацій
Управління фінансово-економічною безпекою
075 Маркетинг
076 Економіка та організація бізнесу
101 Екологія
122 Комп'ютерні науки
123 Комп'ютерна інженерія
131 Прикладна механіка
133 Галузеве машинобудування
141 Електротехнічні системи електроспоживання
Енергетичний менеджмент
174 Автоматизація,комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка
192 Будівництво та цивільна інженерія
201 Агрономія
208 Агроінженерія
Технічний сервіс сільськогосподарської техніки
274 Автомобільний транспорт
275 Транспортні технології
281 Публічне управління та адміністрування
292 Міжнародні економічні відносини
 


Вступ 2024