всеукраїнська наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти й молодих учених “комп’ютерна інженерія і кібербезпека: досягнення та інновації”

Центральноукраїнський національний
технічний університет

Українська English


Всеукраїнська наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти й молодих учених “Комп’ютерна інженерія і кібербезпека: досягнення та інновації”

Кафедра кібербезпеки та програмного забезпечення ЦНТУ запрошує взяти участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти й молодих учених “Комп’ютерна інженерія і кібербезпека: досягнення та інновації”, яка відбудеться 25–27 листопада 2020 року в дистанційному форматі (онлайн).

 

Основні напрямки роботи конференції (секції)

ð Інформаційні системи та технології.

ð Технології проектування комп’ютерних систем та мереж.

ð Інженерія програмного забезпечення.

ð Комп’ютерні системи штучного інтелекту.

ð Мережні інформаційні технології.

ð Нормативно–правові засади забезпечення кібербезпеки.

ð Інформаційна безпека національного сегмента кіберпростору та боротьба з кіберзлочинністю.

ð Захист програм та даних в комп’ютерних системах і мережах.

 

Робочі мови конференції

ú українська, англійська.

 

Форми участі в конференції

ú дистанційна (онлайн).

 

Вимоги до оформлення тез доповіді

Текст тез доповіді обсягом до 2 повних сторінок однією з робочих мов конференції повинен бути набраним у текстовому редакторі Word 2000/2003 (формат .doc) на аркушах формату А4 з полями 25 мм, абзацний відступ – 10 мм, шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 12 pt, міжрядковий інтервал – 1 pt, вирівнювання тексту на ширину рядка. Список літератури оформляється згідно з ДСТУ 8302:2015, таблиці, рисунки тощо – відповідно до ДСТУ 3008:2015. Шаблон оформлення тез – у інформаційному листі.

До тез доповіді здобувача вищої освіти (студента, аспіранта) додається відгук наукового керівника.

 

Організаційні питання

ú участь і публікація тез у збірнику матеріалів всеукраїнської конференції є безоплатною;

ú від одного здобувача вищої освіти приймаються не більше однієї праці або не більше двох робіт у співавторстві з іншим здобувачем вищої освіти;

ú тези доповіді здобувача вищої освіти повинні супроводжуватися відгуком наукового керівника, у якому зазначаються наукова новизна і/або практична цінність, обґрунтоване твердження про відсутність плагіату у тексті тез доповіді, дотримання принципів академічної доброчесності під час НДР здобувача.

 

Важливі дати

F до 24 листопада – приймання заявок та тез доповідей на е-скриньку cntu-conference@ukr.net ;

F 25-27 листопада – пленарні й секційні засідання у форматі відеоконференцій.

 

Адреса і контакти оргкомітету

Кафедра кібербезпеки та програмного забезпечення ЦНТУ

просп. Університетський, 8, каб. 502, м. Кропивницький

Тел.: (0522) 390-449

E-mail: cntu-conference@ukr.net

Вчений секретар - к.т.н. Доренський Олександр Павлович www.facebook.com/o.dorensky

 

Інформаційний лист (заявка на участь, шаблон тез) – за посиланнямhttps://drive.google.com/file/d/1h7lk-usBIs3eTQJUArCePjJ2D8kMv32c/view?usp=sharing


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії: (0522) 55-93-13, 39-04-67
Телефон університетської довідкової служби: (0522) 55-92-66
© 2018 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.